Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Uus eelnõu muudab tööturuteenuse kliendikesksemaks ja soosib individuaalset lähenemist.

Sotsiaalkomisjon saatis täiskogu ette esimesele lugemisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE). Tänasel aruelul osales ka sotsiaalminister Jaak Aab, kes kinnitas valitsuse jätkuvat toetust sellele eelnõule.

Eelnõu eesmärk on muuta teenuse pakkumine kliendikesksemaks ja suunata see paremini abivajajani. Selleks sätestab eelnõu uue töömeetodina individuaalse tööotsimise kava. Kõiki tööturuteenuseid hakatakse pakkuma kliendile koostatud tööotsimiskava alusel. See tagab, et teenuse osutamisel võetakse arvesse konkreetse isiku omadusi ja vajadusi.täiendada pakutavaid tööturuteenuseid lähtudes erinevate riskirühmade vajadustest ning parandada osutatavate tööturuteenuste paindlikkust.

Uute tööturuteenustena on sätestatud tööpraktika, peamiselt pikaajalistele töötutele suunatud tööharjutus ja puudega töötutele mõeldud tööturuteenused – töökoha ja töövahendi kohandamine, tugiisikuga töötamine, intervjuul abistamine, tehnilise abivahendi pakkumine. Viimati nimetatud teenused aitavad ületada puudest tingitud takistusi tööleasumisel ja töötamisel ning tagada puudega inimestele võrdsed võimalused tööturul osalemiseks. Täiustatud on ka teiste tööturuteenuste pakkumise korraldust.

Eelnõu on Riigikogus esimesel lugemisel 11.mail 2005.

Tagasiside