Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhjamaade Nõukogu keskkonna- ja loodusvarade komisjoni ning Balti Assamblee keskkonna- ja energeetikakomisjoni ühisistungil oli tähelepanu keskmes laevaliiklus ja naftatransport Läänemerel.

Läänemere laevaliiklus on üha kasvav tegevusvaldkond, mis avaldab olulist mõju keskkonnale. Iga päev seilab Läänemerel umbes 2000 alust.

Ühisistungil käsitleti Läänemerd kui tundlikku ökosüsteemiga mereala, kus Helsingi Komisjoni (HELCOM) hinnangul muutub suurte naftatankerite liiklus oluliselt tihedamaks. Seoses naftatranspordi suurenemisega kasvab ka ulatuslike õlireostuste oht, mille vältimiseks on vaja võtta kasutusele uusi tegusaid meetmeid. Ühisistungil arutati Läänemere tunnistamist eriti tundlikuks merealaks, mida on meretranspordist ohustatud merealade suhtes võimalik teha vastavalt ÜRO Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) määratlusele. Nimetatud määratlus annab võimaluse kehtestada keskkonnakaitse eesmärgil Läänemerel laevaliikluse erieeskirjad.

Ühisistungil võeti vastu Põhjamaade Nõukogu keskkonna- ja loodusvarade komisjoni ning Balti Assamblee keskkonna- ja energeetikakomisjoni avaldus, milles kutsutakse üles Põhjamaade Nõukogu, Balti Ministrite Nõukogu, Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani valitsusi HELCOMi, IMO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu kohaldama rangemaid laevaheitmete juhtimise eeskirju Läänemerel ja taotlema IMOlt Läänemere tunnistamist eriti tundlikuks merealaks.

Kahe komisjoni liikmete nimel kirjutasid ühisavaldusele alla Põhjamaade Nõukogu keskkonna- ja loodusvarade komisjoni esimees Asmund Kristoffersen ning Balti Assamblee keskkonna- ja energeetikakomisjoni aseesimees Indulis Emsis.

Ühisistungil esindas Riigikogu Küllo Arjakas, keskkonnakomisjoni aseesimees, Balti Assamblee keskkonna- ja energeetikakomisjoni liige.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside