Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi algul andis Toomas Hendrik Ilves Vabariigi Presidendi ametivande. 

Ilves ütles  presidendiametisse astumise kõnes: „Olles saanud iseseisvaks, end ise valitsevaks ja majanduslikult edukaks riigiks, kordan meie põhiülesannet: anda viie aasta pärast üle selline Eesti riik, mille tegevust suunavad kodanikud, mitte aga väike grupp inimesi. Riik ei ole mingi poliitikute klubi, kuhu pääsemiseks ülejäänutelt küsitakse liikmekaarti. Demokraatlik riik ongi see kodanike liist, mille juures meil kõigil lasub kohustus olla ja tegutseda. Need on liistud, mille juurde peame jääma. 

Vabariigi President rõhutas: Eesti rahvas peab tundma, et Eesti hoolib; et nad elavad riigis, kus neist hoolitakse. ”Kui me tahame, et meie maa oleks Euroopas kõrgel kohal majanduskasvu ja heaolu pingereas, mitte aga enesetappude ja depressiooni põdejate edetabelis, siis me peame hoolima,” ütles Ilves. 

Presidendi arvates peab Eesti rahvas aduma, et riik on nende oma. Siis vaatavad nad maailma ja järeldavad, et Eesti on küll väike, aga samas palju suurem kui selle rahvaarvu järgi võiks eeldada. 

Ilvese sõnul on Eesti tõestanud, et ta saab hakkama. Nii teekond Euroopa Liitu ja NATO-sse kui ka näiteks Tiigrihüpe oleksid jäänud vaid ilusateks plaanideks, kui me poleks end kokku võtnud ja ühiselt tegutsenud. 

Vabariigi President ütles: ”Me suudame jõuda ka uute sihtideni. Mu eelkäijad, president Lennart Meri ja president Arnold Rüütel, kelle tööd ma tunnustan ja austan, tsiteerisid siinsamas kõnetoolis ametisse astudes meie Iseseisvusmanifesti rida: Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel! ”  

Ilves märkis, et Eesti rahvas on loonud oma tuleviku ja astunud üle läve. ”Sestap ma alustangi oma ametiaega üleskutsega kõigile kaaskodanikele: see on teie riik, tema tulevik on teie kätes. Ainult teile kuulub privileeg ja samas kohustus otsustada, kuidas me edasi läheme ja millise Eesti me oma lastele pärandame,” konstateeris  president Toomas Hendrik Ilves ametisseastumise kõnes Riigikogus. 

President Arnold Rüütel pöördus samuti Riigikogu poole: „Esinedes teie ees, olen ka varem toonud esile vajadust tugevdada koostöö- ja ühisvastutuse vaimu. Seda tahan meile kõigile soovida ka edaspidiseks. Samuti kasutan veel kord võimalust, et väljendada sügavat tänutunnet eesti rahvale kõigi tema saavutuste eest. See on rahvas, kes oma põhiväärtuste toel elas üle riigikaotuse aastad, kes kandis üleminekuaja raskused ning kes soovib ka tänases maailmas edukas olla. Minu austus ja armastus kuulub sellele rahvale.” 

Arnold Rüütel ütles pöördudes uue presidendi poole: „Soovin Teile tahet ja jõudu meie rahva teenimisel, Eesti saavutuste rohkendamisel kiiresti muutuvas ning keerukaid valikuid ja väljakutseid esitavas maailmas. Soovin ja loodan, et Teie tegevust saadab rahva usaldus ja toetus. Minul on olnud õnn seda kogeda. Tänan teid ja õnne teile kõigile!” 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside