Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) täiskokku ja määras menetlustähtajad. Eelnõu on esimesel lugemisel 9. juunil. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada. Seda ettepanekut toetas 5 ja vastu oli 4 komisjoni liiget. Komisjon otsustas samuti, et eelnõu teine lugemine toimub 17. juunil ja kolmas lugemine 18. juunil.

Eelnõu parandab 17. detsembril 2008 vastu võetud seaduse sätete õigusselgust ja vähendab sellega mitmeti tõlgendamise võimalusi. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. 

Lisaks lükkab eelnõu kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel.

Eelnõuga lükatakse edasi ka omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Töötuskindlustushüvitis väheneb esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%. 

Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside