Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjonis äsja valminud ja teisipäeval esitletud raport Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused on nüüd kättesaadav ka keskkonnakomisjon kodulehel.

Raport osutab probleemidele seoses reoveesette käitlemise ja sellest tekkiva õhusaastega mitmes Eesti piirkonnas, kus peamiseks murekohaks on inimesi häiriv ebameeldiv hais. Raport heidab pilgu selle valdkonna õiguslikule regulatsioonile, vaatleb lähemalt teiste riikide kogemusi ning esitab omapoolsed järeldused ja ettepanekud, soovitades muuhulgas keskkonnasõbralikemate metaantankide kasutuselevõttu ja neis tekkiva biogaasi kasutamist kütusena.

„Regionaalse käitlusjaamade võrgustiku rakendamine koos metaantankide kasutuselevõtuga viiks reoveesettekäitluse kvalitatiivselt uuele tasemele ja muudaks elanikke häiriva haisu kasulikuks biogaasiks. Paraneks inimeste elukeskkond ja ettevõtluskliima ehk Eestis oleks jälle grammike parem elada,“ ütles raporti autor Tõnis Kõiv.

Raport teeb ettepaneku määratleda reoveesette käitlemisega kaasnevate riskide maandamiseks regionaalsete reoveesette käitlusjaamade võrgustik, luua selleks spetsiaalne toetusmeede, eelistada regionaalses reoveesette käitlusjaamades metaantanki, sest seal toodetud biogaasist on võimalik toota soojus- ja/või elektrienergiat, mida saab kasutada jaama omatarbeks (näiteks reovee settejäägi kuivatamiseks) või toota sellest biometaani, mida saab kasutada transpordis.

Lisaks teeb raport ettepaneku kaaluda võimalusi kuivatatud reoveekomposti kasutusvõimaluste suurendamiseks ning reoveekomposti kvaliteedikriteeriumite kehtestamiseks, mis looks eeldused nõuetele vastava komposti muutmiseks jäätmest tooteks.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside