Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon esitleb teisipäeval, 12. veebruaril kell 13 oma uut raportit „Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“, mille on koostanud keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv. Esitlus toimub Riigikogu ruumis L 262.

„Raporti lähtekohaks sai tõsiasi, et paljudes linnades on inimesed aastaid kannatanud reoveepuhastist leviva haisu käes, mis on halvendanud nende elukvaliteeti ja ettevõtluskliimat,“ ütles raporti koostaja Tõnis Kõiv. „Eestis on palju investeeritud inimestele puhta joogivee tagamisse ja reovee kokkukogumisse, nüüd on aeg ka reoveesette käitlus kaasaegsele tasemele viia.“

Raport osutab tõsistele probleemidele seoses reoveesette käitlemise ja sellest tekkiva õhusaastega. Vaatluse all on settekäitlusega seotud kitsaskohad Pärnus, Viljandis, Tartus, Kuressaares, Rakveres ja Tallinnas Paljassaarel, kus peamiseks murekohaks on eelkõige inimesi häiriv ebameeldiv hais.

Raport heidab pilgu selle valdkonna õiguslikule regulatsioonile, vaatleb lähemalt teiste riikide kogemusi ning esitab omapoolsed järeldused ja ettepanekud.

Ettepanekud on seotud eelkõige kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtuga regionaalsetes settekäitlusjaamades, mis tõstab reoveesettest tekkiva komposti kvaliteeti ja suurenevad komposti taaskasutamise võimalused põllumajanduses, haljastuses, metsanduses jm. Tehnoloogiatest tuleks reovee puhastamisel kasutada selliseid, mis väldivad inimeste elukvaliteeti halvendava õhusaaste levikut.

Esitlusel osaleb keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool. Osa on lubanud võtta ka Eesti Vee-Ettevõtete, Liidu, ASi Tallinna Vesi, Tartu Vee esindajad ning Viljandi abilinnapea Rein Triisa.

Täiendav  informatsioon, Tõnis Kõiv, telefon 50 65 300

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

Tagasiside