Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas oma istungil koostada raporti reovee settest põhjustatud keskkonnahäiringu vähendamise võimaluste kohta. Raportööriks määrati keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv. Keskkonnahäiring ehk lihtsamini öeldes hais halvendab inimeste elukvaliteeti mitmes Eestimaa linnas, sealhulgas näiteks Viljandis. 

Eesti on astunud pika sammu edasi ja inimeste kodudesse jõuab puhas joogivesi ning reovesi juhitakse puhastusseadmesse. Nüüd on aeg edasi mõelda, kuidas puhastusseadme töö võimalikult vähe inimeste elu häiriks. Samuti on reovee settest toodetud kompostmulla kasutamine aasta aastalt üha problemaatilisem seal leiduvate keemiliste ühendite tõttu. Kas ja kui kaua saab üldse kasutada reoveepuhastist pärit kompostmulda? Vastust vajab seegi küsimus,“ arutles Kõiv. 

Keskkonnakomisjoni raport peab kirjeldama tänaseid haisuhäiringuga seotud probleeme Eestis ja pakkuma välja lahendused. Raportisse tuleb võimalikud lahendused koos prognoositava maksumusega kokku koondada ning terviklahendus välja pakkuda. 

„Peamise haisutekitaja, reoveemuda, käitlemisel tuleb lahendada vähemalt kaks probleemi. Esiteks tuleb lõpetada käitlemine inimeste elukvaliteeti halvendaval moel ning teiseks lahendada tekkiva komposti küsimus. Näiteks on mitmes Euroopa riigis kasutusel reoveemuda kuivatamise ja põletamise tehnoloogia, mis võiks olla üheks alternatiiviks meilgi,“ ütles Kõiv, kes loodab suve jooksul infot saada kõigilt asjaosalistelt ja selle raportisse kirja panna. 

Reoveepuhastist pärit haisuhäiringule lahendusi pakkuva raporti keskkonnakomisjonile esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2012.

Lisainfo: Tõnis Kõiv, 5065300 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside