Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu uurimiskomisjon leidis oma lõpparuandes, et riigi järelevalve AS Tallinna Sadama üle oli nõrk ning tegi valitsusele ja Riigikogule oma ettepanekud riigiettevõtete paremaks järelevalveks.

Riigi kui ainuaktsionäri järelevalve AS Tallinna Sadama üle oli nõrk, selle tulemusena tekkis äriühingus korruptsioonile soodne pinnas, märkis uurimiskomisjon oma lõpparuandes. Komisjoni hinnangul tuleks korruptsiooni vältimiseks riigi äriühingutes tõsta riigi osalust valitseva üksuse ehk näiteks vastava ministeeriumi informeeritust äriühingus toimuvast ning tõhustada järelevalvet nõukogu liikmete üle.

Uurimiskomisjon tõi oma lõpparuandes välja ettepanekud Vabariigi Valitsusele, Rahandusministeeriumile, riigi osalusi valitsevatele üksustele, majandus- ja taristuministrile ning Riigikogule riigi äriühingute tõhusamaks järelevalveks.

„Ma ei arva, et tänu meie uurimiskomisjoni lõpparuandele korruptsioon Eestist kaob. Kaugel sellest. Aga pöördepunktiks suhtumises korruptsiooni ja eriti poliitilisse korruptsiooni on see kindlasti,“ ütles komisjoni esimees Artur Talvik. „Loodetavasti muudab see ka riigi osaluspoliitika selgesihiliseks.“

„Ma olen kindel, et komisjoni lõpparuanne on heaks teetähiseks, millistesse ämbritesse ei tohi ühe riigiettevõtte juhtimisel astuda,“ lausus komisjoni aseesimees Andres Anvelt. „Arvata, et korruptsioon on möödapääsmatu nagu nohu, ei ole õige. Korruptsioonile annavad tõuke just ulatuslikud juhtimisvead, kontrollimatus ja huvide konfliktid. Neid asjaolusid tuvastas aga komisjon hulgi.“

Lõpparuande juurde on lisatud uurimiskomisjoni liikmete Valdo Randpere ja Jaanus Karilaiu eriarvamused.

Riigikogu moodustas mullu oktoobris uurimiskomisjoni võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam. Uurimiskomisjoni eesmärgiks oli välja selgitada, millised olid Tallinna Sadama juhtkonnas toimunud võimalikku korruptsiooni soodustanud asjaolud ning nende mõju ettevõtte juhtimisele, toimimisele ning riigi omanikuhuvidele.

Uurimiskomisjon kogus tööks vajalikku teavet Tallinna Sadamalt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt, Riigikontrollilt, Riigikantseleilt ja Veeteede Ametilt.

Tallinna Sadama juhtimisele ja järelevalvele hinnangute andmisel tugines uurimiskomisjon peamiselt isikute antud seletustele, riigivaraseadusele, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (edaspidi OECD) soovitustele riigi osalusega äriühingute valitsemise ja juhtimise kohta ning heale ühingujuhtimise tavale.

Komisjon pidas ühtekokku 26 istungit ja kuulas ära enam kui 30 isiku seletused.

Uurimiskomisjoni võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam kuulusid Artur Talvik (esimees), Andres Anvelt (aseesimees), Jaanus Karilaid, Siim Kiisler, Henn Põlluaas ja Valdo Randpere.

Tallinna Sadama uurimiskomisjoni lõpparuannet saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/riigikogu-uurimiskomisjon-voimalike-korruptsiooniriskide-tuvastamiseks-aktsiaseltsis-tallinna-sadam/ulevaade/

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside