Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni tänasel istungil andsid Sotsiaalministeeriumi ametnikud ülevaate vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi täiustamisest.

Probleemkomisjoni esimehe Siret Kotka sõnul muudetakse seadusemuudatustega vanemapuhkuste andmist ja hüvitiste maksmise süsteemi senisest paindlikumaks. „Kuigi täpne regulatsioon vajab veel väljatöötamist, on tehtud samm õiges suunas. Sündimust mõjutavad erinevad töö- ja pereelu ühitamist toetavad meetmed,“ sõnas ta. „Samuti tagavad antud seadusemuudatused, et naised ei jääks tööturult kõrvale,“ lisas esimees.

„Hetkel on detailides veel ebaselge, kuidas täpselt vanemahüvitise süsteemi täiendatakse. Selgunud on, et päris kõike, mida algul lubati, siiski ei tehta,“ sõnas komisjoni liige Yoko Alender. „Siiski on suund suurema paindlikkuse suunas tervitatav. Pere- ja tööelu ühitamise võimalus pere enda valitud moel loob peresõbralikuma keskkonna ja on üheks viisiks rahvastiku protsesside mõjutamiseks positiivsema suuna poole,“ ütles ta.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Hanna Vseviov tõi välja, et antud muudatuste eesmärk on muuta vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi senisest paindlikumaks, et pakkuda peredele rohkem valikuvõimalusi. Tema sõnul peaks süsteem pakkuma hüvesid erineva töösuhte ning vajaduste ja võimalustega peredele, toetades seejuures hoolduskoormuse võrdsemat jaotust ema ja isa vahel. Vseviov tõi veel olulisena välja vajaduse lihtsustada vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi vanemate ja tööandjate jaoks ning vähendada bürokraatiat.

Istungist võttis veel osa Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna perepoliitika juht Pirjo Turk.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni ülesandeks on uurida rahvastikuga seotud Eesti riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teha ettepanekuid olukorra parandamiseks. Samuti kuulub komisjoni ülesannete hulka ka teiste riikide rahvastikupoliitikate ning kogemuste uurimine ja selle põhjal ettepanekute tegemine meie poliitikate täiendamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside