Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Juhan Parts vastas Toomas Vareki küsimusele investeeringute kohta kohalikesse teedesse ja teehoidu, Valdur Lahtvee küsimusele Saaremaa sadama kohta Küdema lahes, Jaanus Marrandi küsimusele majandusarengu kohta, Helle Kalda küsimusele eluasemepoliitika kohta ning Marek Strandbergi küsimusele leiutajate tegevuse toetamise kohta.

Vastates Toomas Vareki küsimusele kohalike teede rahastamise suurendamise ettepaneku kohta 30%-ni kütuseaktsiisist märkis majandus- ja kommunikatsiooniminister, et 30 % tundub liiga palju olevat, kuid loodetavasti jõuavad valitsus ja kohalikud omavalitsused kokkuleppele 15 % suuruses eraldises, mis suurendaks edaspidi kohalikesse teedesse riigieelarvest investeeritavad summad 580 miljoni kroonini ehk suurendaks investeeringuid 150 miljoni võrra. Juhan Parts kinnitas, et kavas on karmistada ka teedeehituses kehtivaid kvaliteedinõudeid.

Tõnis Lukas vastas Karel Rüütli küsimusele koalitsioonilepingu kohaselt õpetajatele sülearvutite muretsemise kohta ning Maret Merisaare küsimusele võimude lahususe põhimõtte rakendamise kohta avalik-õiguslike ülikoolide juhtimises.

Jaanus Tamkivi vastas Rein Ratase küsimusele põlevkivi kaevandamisega kaasneva peamise maavara lubjakivi kasutamise kohta tulenevalt säästva arengu seaduse sätetest ja Tarmo Männi küsimusele veeprojektide rahastamise kohta.

Vt stenogrammi: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside