Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Riigikogus õiguskantsler Indrek Tederiga, kes andis Riigikogu esimehele üle õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse kirjaliku ülevaate elektroonilisel kujul. 

Ergma pidas oluliseks põhiseaduslike instituutide omavahelist koostööd, sest selle kaudu lahendatakse Eesti riigi jaoks olulisi probleeme. „Kui on tekkinud lahkarvamused, mis on õigusruumis tavaline nähtus, siis on neid võimalik lahendada konstruktiivse dialoogi kaudu,“ toonitas Riigikogu esimees. 

Teder hindas oma senise koostöö Riigikoguga probleemide lahendamisel asjalikuks. „Riigikogu on alati aktsepteerinud minu ettepanekuid,“ märkis ta tunnustavalt. 

Kohtumisel käsitleti ka Eesti osalusega seotud küsimusi raskustes Euroopa riikide abistamisel. Teder meenutas, et Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) võlakohustustele garantiide andmise otsuse eelnõuga pöördus ta Riigikogu rahanduskomisjoni poole, kuna see eelnõu ei taganud piisaval määral Riigikogu kontrolli Eesti riigi garantiikohustuse suurenemise üle. Õiguskantsleri seisukoht oli, et Riigikogul peab olema reaalne võimalus mõjutada EFSF-i kaudu euroala liikmesriigile antava finantsabi tingimusi. Ta tunnustas veelkord parlamenti konstruktiivsuse ja otsustava nimetatud eelnõus oluliste muudatuste tegemise eest. Ta lisas, et Riigikogu kontrollimehhanismi rakendati 2012 veebruaris Kreekale abi andmise puhul. Teder märkis, et ta kavatseb tegutseda samas suunas ka edaspidi ja jälgida Eesti osalemist euroala stabiilsuse tagamises. Teder rõhutas, et põhiseadus ei keela Eestil põhimõtteliselt võtta Euroopa stabiilsuse tagamiseks varalisi kohustusi, kuid nende võtmisel peab järgima erinevaid põhiseaduslikke põhimõtteid, näiteks parlamentaarset demokraatiat, ning kindlustama Riigikogule põhiseaduses sätestatud eelarvepädevuse. 

Ergma sõnul edastatakse õiguskantsleri aastaülevaade fraktsioonidele ja komisjonidele, kus toimuvad arutelud ning 12. juunil esineb õiguskantsler ettekandega Riigikogu istungil. 

Fotosid kohtumiselt on aadressil: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Ene_Ergma/Oiguskantsler/ 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside