Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee 55. täiskogu istungjärgul toimus rahvusvaheliselt olulise tähtsusega kübersôjategevuse raporti arutelu, mida esitlesid assamblee kaitsekomitee liikmed Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kôuts ja Suurbritannia delegatsiooni liige Christopher Chope.  

Esitlusele järgnenud elava debati käigus rôhutasid istungi juhataja ja assamblee liikmed teema aktuaalsust ja olulisust kaasaegses kontekstis. Arutelul tunnustati Eesti edukat tegevust kübersôjategevuse vastu vôitlemisel möödunud aasta aprillis ja mais. Rõhutati, et edukaks tegutsemiseks küberünnakute vastu pole määrav riigi suurus, vaid ennetav valmisolek ja vajalik know-how. Eesti puhul see toimis. Tôdeti, et antud raport tôstatab kûbersôjategevuse probleemi laiemas mastaabis ja vähendab ignorantsi küberohu suhtes, sest teadmises on jôud. Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär tõi oma sõnavõtus välja küberkaitse korraldamise olulised aspektid.  

Assamblee liikmed vôtsid ühehäälselt vastu Lääne-Euroopa Liidu Nôukogule ja Euroopa Liidu Nôukogule adresseeritud soovitusliku dokumendi. Raport edastatakse ka assamblees esindatud 39 rahvusparlamendi esimeestele, ENPA presidendile, NATO PA presidendile, OSCE PAle, Balti Assambleele, Pôhjamaade Nôukogule, Musta mere Majanduskoostöö Pale, Euroopa Parlamendi presidendile, ELi Nôukogu presidendile, Euroopa Komisjoni presidendile ning OSCE, NATO ja Euroopa Nôukogu PAde peasekretäridele. 

Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee liikmed valisid oma 55. täiskogu istungjärgu raames ühehäälselt 56. ja 57. istungjärgu presidendiks senise assamblee kaitsekomitee ja ühendgrupi esimehe Robert Walteri Suurbritanniast.  

Riigikogu pressitalitus

 
 
 
 
Tagasiside