Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna majanduskomisjonis arutusel olnud tarbijakaitseseaduse muudatused täpsustavad hinna avaldamise reegleid ja kohustavad kauplejaid teavitama tarbijat teenuse hinnast võimalikult täpselt. Need muudatused on vajalikud seoses ettevalmistustega Eesti üleminekuks eurole.

Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) kohaselt peab teenuse pakkuja teavitama tarbijaid teenuse lõplikust müügihinnast, mis sisaldab nii käibemaksu kui ka muid makse ja tasusid, mis tarbijal tuleb teenuse saamise eest tasuda. Näiteks lennu- ja laevapiletite hinnad peavad sisaldama ka lennujaama- ja sadamatasusid jne. Kui teenuse täpset müügihinda ei ole eelnevalt võimalik määrata, tuleb tarbijat informeerida teenuse müügihinna komponentidest, selle arvutamise aluseks olevatest tariifidest või arvutamise alustest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse müügihind piisava täpsusega välja arvutada.

Lisaks eelnevale jäetakse seaduse tekstist välja sõnad “Eesti kroonides”. Majandus-ja kommunikatsiooni-ministeeriumi hinnangul puudub vajadus tarbijakaitseseaduses sätestada, et kauba hind avaldatakse Eesti kroonides, kuna see on sätestatud teistes seadustes. Seegi muudatus on seotud eurole üleminekuga, viies tarbijakaitseseaduse sellega kooskõlla.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kava kohaselt on seoses eurole üleminekuga plaanis pool aastat enne ja pool aastat pärast eurole üleminekupäeva hindade avaldamine kahes vääringus – nii kroonides kui eurodes.

Eelnõu kohaselt antakse tarbijakaitseametile Euroopa Liidu tarbijakaitset puudutavate määruste täitmisel koordineeriv roll, mis näeb ette teabevahetust liikmesriikide pädevate asutustega, võimaliku ühendusesisese rikkumise uurimist ja meetmete rakendamist rikkumise lõpetamiseks.

Riigikogu majanduskomisjoni liikmed ilmutasid huvi, kas tarbijakaitseamet saab nende uute ülesannetega hakkama.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hinnangul on nende ülesannete edukaks täitmiseks vajalik suurendada tarbijakaitseameti kulutusi ligikaudu 390 tuhande krooni võrra. Need kulutused sisaldavad täiendavaid töökohti, kulutusi ametnike vahetusele ja keeleõppele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside