Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon arutas tänasel istungil võimalusi tellida oktoobris aset leidvate kohalike valimiste kontekstis meediamonitooring, aitamaks komisjonil valimiste järel analüüsida esitatud aruannete vastavust erakonnaseadusele. Komisjoni liikmed käsitlesid muu hulgas erinevaid probleeme, mis võivad komplitseerida ühtlase võrdlusbaasi loomist. Otsustati jätkata meediamonitooringu ettevalmistusega. 

Reklaamivaldkonnast parema taustateadmise saamiseks otsustas komisjon pöörduda nelja parlamendierakonna poole, küsides informatsiooni 2011. aasta valimiskampaania televisiooni reklaamimahtude ja kulutatud summade kohta ning eraldi küsida Sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt (SDE) veel ka täiendavat selgitavat teavet seoses asjaoluga, et erakond on ajakirjanduses ise nentinud, et tal õnnestus TV reklaami puhul saavutada hulga ja tehtud kulutuste parem suhe võrreldes teiste erakondadega. Täiendav informatsioon on komisjonile oluline, mõistmaks reklaamituru iseärasusi ja nende iseärasuste kasutamise võimalusi ning tugevdab komisjoni võimekust tajuda valimiskulude aruannetes võimalikke anomaaliaid ja nende põhjusi. 

Komisjon võttis teadmiseks informatsiooni erakondade II kvartali tulude ja laekumiste aruannete kohta. Komisjon on kasutusele võtmas elektroonilist infosüsteemi, mis aitab aruannete õigsust kontrollida, võrreldes esitatavaid andmeid mitmete asjakohaste riiklike registritega. Kontroll näitas, et Keskerakonna aruandes oli näidatud liikmemaksu maksjatena ka isikuid, kes tegelikkuses on juba mõnda aega surnud. Erakonnale otsustati saata kiri surnute nimekirjaga, et aruannet parandada ja analüüsida, kuidas selline asi sai juhtuda. 

Komisjon otsustas saata ka päringu Tõnu Kõivule ja Madis Kõivule seoses 7. jaanuaril 2011 Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale tehtud annetustega, millele on viidatud ajakirjanduses. 

Komisjon käsitles ka ajakirjandusega suhtlemise praktikat ja probleeme, mis on tekkinud asjaolust, et komisjoni liikmed on vabad esitama avalikkusele oma isiklikku arvamust arutusel olevates asjades. Kahetsusväärselt levis näiteks juunis meedias ekslik teave, justkui oleks komisjon teinud otsuse mitte küsida SDE-lt täiendavat informatsiooni 2011. aasta telekampaania vaadatavusühikute asjus, kuigi komisjon arutas seda alles täna ehk juulis, ja otsustas infot siiski küsida. Komisjon rõhutab, et üksikute komisjoni liikmete seisukohad ei ole tõlgendatavad kui komisjoni ametlikud seisukohad – komisjon võtab otsused vastu kollegiaalselt. Komisjoni nimel selgitavad ajakirjandusele komisjonis otsustatut esimees ja aseesimees, kelle puhul tuleb samuti vahet teha, millal nad väljendavad isiklikku seisukohta ja millal komisjoni seisukohta. 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Tagasiside