Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas oma tänasel koosolekul heaks kiita ja vastu võtta komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna arenduse, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Keskkond muutub kättesaadavaks ja avalikult jälgitavaks lähiperioodil.

Komisjon arutas ka täiendavaid muudatusettepanekuid Riigikogu põhiseaduskomisjonile erakonnaseaduse muutmiseks, mis puudutavad erakonna majandustegevust ja valimiskampaania kulusid. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teeb ettepaneku loobuda erakondade puhul valimiskampaania aruande esitamise kohustusest ja asendada see erakonna perioodilise kulude aruandega, kuna komisjoni hinnangul on valimiskampaania kulude eristamine erakonna üldisest poliitilisest tegevusest küsitav. Aruandes tuleks detailselt välja tuua erakonna reklaami, suhtekorralduse, publikatsioonide ja muu poliitilise tegevusega seotud kulud ning kokkuvõtvalt majandamis- ja tööjõukulud.

Samuti soovib komisjon, et seaduses oleks selgelt määratletud pikaajaliste võlgnevuste tõlgendus laenuna, mida saab käsitleda kui laenu, aga seda sõlmituna mitte krediidiasutusega. Erakonnaseaduse kohaselt võib erakond sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenuandja on krediidiasutus ning laenamine toimub turutingimustel.

Komisjon arutas ka erakonnaseaduse muudatusi (eelnõu (439 SE) ja otsustas neid põhimõtteliselt toetada.

Lisaks vaatas komisjon läbi Donate Rõõmuse vastuse komisjoni järelepärimisele Keskerakonnale tehtud 15 tuhande euro suuruse annetuse kohta, milles Rõõmus kinnitas, et on teinud annetuse oma isiklikest vahendeist. Komisjon võttis vastuse teadmiseks ja otsustas pöörduda täiendavalt Keskerakonna poole, et selgitada, kas annetus on tehtud sularahas või pangaülekandena.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Tagasiside