Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis (ERJK) oli täna (03.04.13) esitlusel uus erakondade veebipõhine  aruandluskeskkond, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteem valmimise tähtaeg on mai 2013.

Ka arutas komisjon põhiseaduskomisjonis valmivat erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti, mille koostas justiitsministeerium, lähtudes põhiseaduskomisjoni suunistest ning mittetulundusühingute ja ekspertide ettepanekuist.

ERJK otsustas saata põhiseaduskomisjonile märgukirja ettepanekuga viia eelnõusse muudatused, mis puudutavad erakondade majandustegevust. ERJK  on seisukohal, et lisaks eelnõus nimetatud ettepanekutele tuleks seaduses täpsustada erakondade pikaajaliste võlgnevuste käsitlust seoses saadud teenustega, kus võib tegemist olla keelatud annetusega mittekrediidiasutuse poolt antud laenu näol.

Samuti leiab ERJK, et erakondade majandustegevust tuleks käsitleda ühtse tervikuna, eristamata sellest üksikuid valimiskampaania perioode, kuna need ei ole üldisest majandustegevusest lahutatavad.

ERJK peatus põgusalt ka Rahvakogu protsessil. Eelkõige huvitas komisjoni, kas ja kuidas jõuavad Rahvakogu ettepanekud põhiseaduskomisjonis menetletavasse eelnõusse.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

 

Tagasiside