Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul üle kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning  valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal. Samuti kinnitas komisjon oma 2012. aasta tööaruande ning kuulas ära ülevaated infosüsteemi arenduse ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust.

Parlamendierakondadest laekus 2012. aastal annetusi Reformierakonnale kokku 115 351 eurot, Keskerakonnale123 975 eurot, Eesti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 77 391 eurot ja  Isamaa ja Res Publica Liidule135 975 eurot. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kogus samal aastal annetustena 10 302 eurot ja Erakond Eestimaa Rohelised 13 610 eurot.

Valimisvõlad olid osaliselt tasumata Eesti Keskerakonnal ja Erakonnale Eestimaa Rohelised. Keskerakonna võlgnevus 31.12.2012 seisuga oli 382 893 eurot, sellest suurem osa ehk 299 277 eurot OÜ-le Midfield. Võlad pärinevad 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistelt ja sama aasta Euroopa Parlamendi valimistelt. Erakonna Eestimaa Rohelised võlgnevus 2011. aasta Riigikogu valimistelt seisuga 31.12.2012 oli 14 454 eurot.

ERJK kiitis heaks ka oma 2012. aasta tööaruande. Komisjon on regulaarselt jälginud erakondade majandustegevust, tutvunud nende majandusaruannetega ja jälginud võlgnevustega seotud arenguid. Töö käigus on komisjon esitanud erakondadele ja nende partneritele hulganisti märgukirju ja järelepärimisi. Peatselt valmimas on erakondade aruandlust hõlbustav ja ühtlustav elektrooniline infosüsteem.

Oma osa näeb komisjon ka selles, et ühiskonnas on kinnistunud veendumus, et erakondade rahastamise järelevalve toimib ja ühiskond on aktiivselt häälestunud muutustele erakondade rahastamise senises korralduses.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

Tagasiside