Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste andis täna Riigikogu täiskogule üle põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab erakondadel luua demokraatia arendamise sihtasutusi (lühendatult DASA).
 
„Demokraatia arendamise sihtasutuste eesmärk on avalikes huvides edendada ühiskondlikku poliitilist mõtet ning vaba ja demokraatlikku maailmavaadet nii Eestis kui ka välisriikides. Sihtasutuse loomises on juhindutud arenenud lääneriikide asjakohastest analoogidest. Eesti on saanud oma demokraatia ülesehitamisel hindamatut ja seni tagastamatut abi, nüüd on aeg muutuda saajast ka edasiandjaks,“ ütles Maruste.
 
Eelnõu kohaselt on demokraatia arendamise sihtasutusel oma eesmärkide saavutamiseks lubatud järgmised tegevused: 1) maailmavaatelise kodanikuhariduse edendamine projektide, toetuste ja informatsiooni levitamise kaudu; 2) demokraatia arendamise ja poliitika alaste uuringute ning erakonnaliikumise ajaloo uuringute teostamine ning selliste uuringute edendamine ja toetamine ning 3) sihtasutusega seotud maailmavaate ja selle maailmavaatega seotud erakondade ajaloo jäädvustamine.
 
„Eelnõu loob suurema selguse ja läbipaistvuse maailmavaate uurimise, levitamise ja kujundamise ning päevapoliitilise tegevuse vahel,“ märkis Maruste.
 
Eelnõu sätestab, et demokraatia arendamise sihtasutuse tegevus ei tohi olla suunatud erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Nimetatud sihtasutus ei tohi osaleda valimiskampaania läbiviimisel või konkreetse poliitilise erakonna või tegevpoliitiku propageerimisel. Kontrolli sihtasutuste tegevuse ja rahastamise üle hakkab eelnõu kohaselt teostama erakondade rahastamise järelevalve komisjon.
Demokraatia arendamise sihtasutus võib eelnõu kohaselt tulu saada üksnes järgmistest allikatest: 1) riigieelarvelistest eraldistest; 2) kõnealuses seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetustest; 3) tehingutest sihtasutuse varaga; 4) Euroopa Liidu toetustest; 5) Euroopa Liidu, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide avalikest vahenditest ning nende liikmesriikides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste varast, kui nende vahendite kasutamise eesmärgid valdavas osas vastavad demokraatia arendamise sihtasutuse tegevuse eesmärkidele.
 
Kontrolli sihtasutuste tegevuse ja rahastamise üle hakkab eelnõu kohaselt teostama erakondade rahastamise järelevalve komisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside