Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval 31. märtsil algab Tallinnas Nordic Hotel Forumis 2-päevane HIV/AIDSi-teemaline konverents, millest võtavad osa Põhjamaade ja Balti riikide parlamendiliikmed ja riigiametnikud, aga ka kodanikuühenduste esindajad. Konverentsi pealkirjaga ”Üle-Euroopaline toetus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja –õigustele: olukord enne ÜRO kõrgetasemelist HIV/AIDS konverentsi juunis 2008” eesmärk on hinnata HIV/AIDSga seotud olukorda, seniseid kogemusi ning võimalikke lahendusi Põhjamaades ja Balti riikides. Konverentsile oodatakse kõnelejaid ÜRO Globaalsest HIV/AIDSi programmist (UNAIDS), ÜRO Rahvastikufondist (UN Population Fund) ja Euroopa Komisjonist, kes räägivad HIV/AIDSi pandeemiast Euroopa kontekstis.

Konverentsi avab välisminister Urmas Paet, Eesti poolse ettekande väljakutsetest eestlaste seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas ning HIV ennetustööst teeb Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ning viimase kahe aasta jooksul HIV ennetamise Eestis alal tehtust räägib sotsiaalkomisjoni liige Tatjana Muravjova.

Pikhof: ”Eestil on, mida Põhjamaadelt õppida. Tänu sihikindlale ja järjepidevale ennetustegevusele on seksuaalharitus Põhjamaades kõrgel tasemel. Seda näitab nii nakatumuse madal tase kui ka soovmatute raseduste ja teismeliste abortide ja sünnituste väga madal arv.”

31. märtsist 1. aprillini toimuva konverentsi korraldab Soome Eduskunna rahvastiku ja arengu töörühm koostöös Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Soome Rahvastikuliidu ja Eesti Seksuaaltervise Liiduga.

Ajakirjanikud on oodatud!

Lisainformatsioon: sotsiaalkomisjoni nõunik Helgi Kundla, tel 631 6491

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside