Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele komisjoni enda algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE). Mõlemad eelnõud on täiskogus teisipäeval 24. märtsil. Komisjoni ettepanek on eelnõude esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute tähtajaks seadis komisjon neljapäeva 26. märtsi. Neid ettepanekuid toetas 6 ja vastu oli 3 komisjoni liiget.

„Koalitsioon soovib nende eelnõude menetlemisega enam mitte viivitada, kuid ilmselt üritab opositsiooniline keskerakonna fraktsioon seegi kord kasutada kõiki parlamentaarseid vahendeid, et seda takistada,“ ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Eelnõu 450 SE säilitab Tallinnas senise valimiskorralduse kaheksa valimisringkonnaga, 451 SE keelab kohaliku omavalitsuse volikogul likvideerida osavalda või linnaosa ja muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal.

Algataja kinnitusel on seaduse eesmärk säilitada status quo valimisreeglites olukorras, kus linnaosade kaotamine kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vahetult enne valimisi võib kaasa tuua põhimõttelise muudatuse valimiskorras.

Eelnõude algatamine tulenes vajadusest lahutada need Vabariigi Presidenti poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadusest.

Oma 3. märtsi 2009 otsuses leidis Vabariigi President, et kõnealuse seaduse vastuvõtmisel rikuti demokraatlikku otsustusprotseduuri ega lastud esitada eelnõu valimiskorda muutvale osale muudatusettepanekuid, võimaldamata seeläbi menetlusest osa võtta kõiki parlamendis esindatud poliitilisi jõude.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside