Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis täiskokku esimesele lugemisele valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), mis tuleb esimesele lugemisel 12. detsembril. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

Komisjonis eelnõu tutvustanud siseministri Jüri Pihli sõnul on tegemist väga vajaliku eelnõuga, mille vastuvõtmist päästetöötajad ootavad ja mis esmakordselt reguleerib päästeala teenistusküsimused eraldi seaduses.

Komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri kinnitusel on komisjon valmis eelnõu kiirendatud tempos menetlema ja eelnõu võiks ta hinnangul seadusena jõustuda tuleva aasta veebruaris.

Päästeteenistuse seadusega reguleeritakse päästeteenistujate õiguslikku seisundit ja päästeala töökorraldust. Muuhulgas defineerib eelnõu päästeteenistuja mõiste. Päästeteeistujad jagunevad eelnõu kohaselt päästeametnikeks ja päästetöötajateks. Päästeametnike ja päästetöötajate erinevus põhineb algataja selgituse kohaselt sellel, et päästeametnike pädevuseks on peale päästetööde tegemise ka päästetööde juhtimine ja korraldamine, samas kui päästetöötajad teevad üksnes päästetöid.

Ühe keskse teemana oli täna õiguskomisjonis arutusel päästeteenistujale antav õigus jääda kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vanaduspensioni ootele. Eelnõu kohaselt maksab päästeamet päästeteenistujale sel ajal toetust, mille suurus on võrdne tema vanaduspensioni suurusega. Selline õigus oleks päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat. Senine praktika on näidanud, et päästetöötajad ei ole sageli enam võimelised tegema tööd üldise riikliku pensionieani (praegu 63. eluaastani), mida eeldab päästja amet: töötama kõrgetel objektidel, päästeredelil, kandma seljas raskusi, töötama hingamisaparaadiga jne, ning pensioni ootele jäämine on seetõttu igati õigustatud.

Teise olulise muudatusena on plaanis viia päästeteenistus 24-tunnistelt vahetustel üle 12-tunnistele vahetustele. Algataja on seisukohal,  et 12 tunnistes vahetustes töötamine on päästeteenuse korraldamise seisukohast efektiivsem ja võimaldab komandopealikul tööajagraafikut paremini planeerida. Selline valvevahetuste aeg on algataja hinnangul mõistlik ka töötervishoiu seisukohast. Valvevahetustes töötamise aeg on reguleeritud töö- ja puhkeaja seaduses.

Tagasiside