Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab paindlikumaks kohtunikuks saamist ning võimaldab kohtunikele anda pika staaži eest lisapuhkust.

Seaduse poolt hääletas 65 ja vastu 6 saadikut. Erapooletuid ei olnud.

Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  (203 SE) muudab kohtunikuametisse kandideerimise regulatsiooni paindlikumaks, et tagada tulevaste kohtunikukonkursside õnnestumine. Seadusemuudatuse tulemusel ei pea kohtunikuks kandideerijad enam läbima kohustuslikku ettevalmistusteenistust, vaid vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, sooritama edukalt kohtunikueksami ning läbima konkursi.

Kohtunikueksami sooritamist ei nõuta seejuures vandeadvokaatidelt ja prokuröridelt, kes on teadmiste kontrolli läbinud juba prokuratuuri või advokatuuri astudes. Kohtunikueksamikomisjon võib kohtunikueksamist vabastada ka teistelt õiguserialadelt kandideerijaid (nt õiguskantsler).

Uue seadusega tahetakse suurendada horisontaalset liikumist reguleeritud õigusalade vahel, et kohtunikel, prokuröridel ja vandeadvokaatidel tekib võimalus teiste reguleeritud õigusalade liikmeks saada lihtsustatud korras ilma vastavat eksamit sooritamata.

Samuti annab uus seadus kohtunikele pika tööstaaži eest kuni seitse päeva lisapuhkust. Viieaastase staaži eest saaksid kohtunikud 35-päevasele põhipuhkusele 2 lisapäeva, kümneaastase staaži eest 4 lisapäeva ning 15-aastase staaži eest 7 lisapäeva puhkust.

Seadus jõustub 2016. aasta 1. augustil.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 503 9907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside