Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 74 poolthäälega vastu seaduse, mille eesmärk on tõkestada Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (459 SE) reguleeritakse rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtteid. Lisaks sellele nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis. Tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikud neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele.

Riigikogu võttis 67 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (429 SE). Vastu hääletas 6 Riigikogu liiget. Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis reguleerib kindlustuse turustamise nõudeid. Direktiivi eesmärk on kindlustuse turustamise nõuete ühtlustamine erinevates kindlustuse müügikanalites, et tagada klientide kaitse. Seadusega kohustatakse esmakordselt kindlustusandjat kirja panema kindlustustoote väljatöötamise ja kindlustusturule toomise etapid. Täiendatakse müüginõuete regulatsiooni juhuks, kui kindlustust pakutakse koos teise toodete või teenustega. Seadus täiendab ka kliendile kindlustuse kohta esitatava teabe sisule esitatavaid nõudeid.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu

Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvele võtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseadusega. Eelnõu sätestab äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvele võtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse eelnõuga ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvele võtmise tingimusi.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna ja esitasid oma seisukohad Krista Aru ja Tarmo Kruusimäe.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse

Riigikogu võttis vastu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentide vahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” (526 OE), millega arvatakse delegatsiooni koosseisust välja Olga Ivanova ja Aivar Kokk ning nimetatakse delegatsiooni liikmeteks Urve Tiidus ja Sven Sester. Otsuse poolt hääletas 70 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside