Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis täna heaks uue kõrgharidusseaduse, ühes sellega said oma seaduse ka Tallinna Ülikool, Maaülikool, Muusika- ja Teatriakadeemia ning Kunstiakadeemia.

Kõrgharidusseadus korrastab ja lihtsustab kõrgharidusega seonduvaid regulatsioone. Seadus suurendab paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustab kõrgkoolide vahelist koostööd, tugevdab ülikoolide ja ühiskonna seoseid. Seadusega toetatakse akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli kujundamist kõrgkoolides ja teadusasutustes, mille üheks eesmärgiks on motiveerida noori valima õppejõu ja teadlase elukutset.

Teaduse rahastamismeetmete osas ühendatakse senised teadus- ja arendustegevuse institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused üheks toetuse liigiks ning lisatakse sihttoetus, mis võimaldab vajadusel riigi strateegilistest eesmärkidest tulenevat teadustegevust sihtotstarbeliselt toetada.

Uus kõrgharidusseadus hõlmab ka senise rakenduskõrgkooli seaduse ja erakooliseaduses kõrgkoole puudutavad sätted. Muudatuste tulemustel väheneb kõrgharidusvaldkonna regulatsioonide maht ligi kolm korda.

Riigikogu võttis vastu ka nelja avalik-õigusliku ülikooli institutsioonipõhised seadused, millega nähakse ette nimetatud koolide vastutusalad ja uuendatakse juhtimisstruktuur, nähes ette, et ülikooli juhivad nõukogu, senat ja rektor. 

Tallinna Ülikooli seadusega nähakse ette ülikooli vastutusala haridus-, humanitaaria-, loodus- ja sotsiaalteadustes, samuti kunstis, õpetajakoolituses ja kasvatusteadustes.

Eesti Maaülikooli seadusega nähakse ette ülikooli vastutusala maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadusega nähakse ette akadeemia vastutusala muusika ja teatrikunsti valdkondades, samuti akadeemia roll muusikaalase üldhariduse ja kutsehariduse edendamisel.

Eesti Kunstiakadeemia seadusega nähakse ette akadeemia vastutusala kunsti, disaini ja arhitektuuri valdkondades, samuti tuuakse välja kõrgkooli ülesanne viljeleda kunsti ja teadust, mille hulka kuulub ka spetsiifiline teadusvorm – loomeuurimus.

Seoses nelja uue avalik-õigusliku ülikooli seaduse vastuvõtmisega tehti vajalikud muudatused ka kehtivates Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli seadustes.

Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse (725 SE) poolt hääletas 53 saadikut, Eesti Kunstiakadeemia seaduse (730 SE) poolt 52 saadikut, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse (728 SE) poolt 54 saadikut, Eesti Maaülikooli seaduse (727 SE) poolt 51 saadikut ning Tallinna Ülikooli seaduse (726 SE) poolt 52 saadikut. Üks saadik jäi Tallinna Ülikooli seaduse vastuvõtmisel erapooletuks.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside