Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse, millega muudetakse püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid. Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi Vabariigi Valitsus määrusega. Nimistusse hakkab kuuluma saar, mille pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja kus elas eelmise kalendriaasta jooksul rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest. Samuti antakse luba sõidutada inimesi väikesaartel veoauto kastis.

Valitsuse algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seadusega (493 SE) sätestatud uute reeglitega lisandub järgmisel aastal väikesaarte nimekirja Aegna saar, Naissaar ja Väike-Pakri saar.

Riik toetab rahaliselt kohaliku omavalitsuse üksusi, kelle territooriumil püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluv saar asub, et osutada saare elanikele avalikke teenuseid.

Praegu saab püsiasustusega väikesaarte nimekirja muuta ainult seadusega. Uus kord teeb nimekirjas muudatuste tegemise lihtsamaks ja nimekirja ülevaatamise regulaarseks.

Sõitjate vedamine veoauto veoseruumis või kastis on väikesaartel levinud praktika, millele erinõudeid õiguskorras seni puudusid. Edaspidi võib veoauto veoseruumis või kastis sõita väikesaarel tingimusel, et seal on tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht. Sõidukiirus ei tohi ületada 40 kilomeetrit tunnis.

Seadus jõustub 2018. aasta alguses.

Seaduse poolt hääletas 77, vastu oli viis saadikut ja erapooletuks jäi üks saadik.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 5330 0619
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside