Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel täiendaval istungil 41 poolt- ja 27 vastuhäälega vastu 39 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta“.

Riigikogu avalduses (758 AE) „ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta“ on kirjas, et ÜRO globaalne ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv koostööraamistik, seda on rõhutanud ka Eesti Vabariigi õiguskantsler. See on ÜRO liikmesriikide poolt ühiselt läbi arutatud deklaratsioon, mis annab võimaluse parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, sealhulgas ennetada ebaseaduslikku rännet ja võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega ning kaitsta Eesti inimeste õigusi välisriikides. Riigikogu rõhutab avalduses globaalses ränderaamistikus esile toodud vääramatut põhimõtet, et igal riigil on õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Avalduses tuuakse välja globaalse ränderaamistiku põhimõtted, mida Riigikogu rõhutab. Riigikogu väljendab lootust, et globaalses ränderaamistikus nimetatud eesmärgid aitavad kaasa ebaseadusliku rände vastu võitlemisele ja selle vähendamisele, leevendades muuhulgas negatiivseid tagajärgi selle ohvrite jaoks. Avalduse kohaselt toetab Eesti Vabariigi Riigikogu ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist.

Läbirääkimistel võtsid sõna Enn Eesmaa Keskerakonna fraktsiooni nimel, Andres Herkel Vabaerakonna fraktsiooni nimel, Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, Eiki Nestor Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel, Helir-Valdor Seeder Isamaa fraktsiooni nimel ja Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel.

Muudatusettepanekuid läbi vaadates leidis 86 poolthäälega toetust Vabaerakonna fraktsiooni ettepanek asendada avalduse teise lõigu alguses sõnad „Globaalne ränderaamistik rõhutab“ nii, et teise lõigu sõnastus on järgmine: „Eesti Riigikogu rõhutab Raamistikus esile toodud vääramatut põhimõtet, et igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega.“

87 poolthäälega leidis toetust ka Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanek asendada avalduse kolmandas lõigus sõna „toetamisel“ sõnaga „käsitlemisel“. Vastu oli üks saadik.

Samuti 87 poolthäälega toetas Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni ettepanekut asendada avalduse eelviimases lõigus sõna „veendumust“ sõnaga „lootust“.

Toetust ei leidnud juhtivkomisjoni ettepanek asendada avalduse teksti lõik „Eesti Vabariigi Riigikogu toetab ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist“ lõiguga: „Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus otsustaks globaalse ränderaamistikuga liitumise üle arvestades käesolevas avalduses kirjeldatud põhimõtteid ning Vabariigi Valitsuse 22. märtsil 2018. aastal võetud seisukohti globaalse ränderaamistiku läbirääkimistel.“. Ettepaneku poolt oli 43 ja vastu 52 saadikut.

Toetust ei leidnud ka juhtivkomisjoni ettepanek täiendada avalduse teksti uue lõikega ja sõnastada järgmiselt: „Riigikogu on veendunud, et Vabariigi Valitsus korraldab välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 12 alusel Riigikogu antud suuniste täitmise.“ Ettepaneku vastu oli 94 ja poolt mitte ükski saadik.

Riigikogu avalduse „ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta“ esitasid Riigikogu liikmed Jevgeni Ossinovski, Eiki Nestor, Kalvi Kõva, Marianne Mikko, Jaanus Marrandi, Inara Luigas, Heljo Pikhof, Kersti Sarapuu, Tiit Terik, Mihhail Korb, Heimar Lenk, Erki Savisaar, Märt Sults, Enn Eesmaa, Anneli Ott, Siret Kotka-Repinski, Vladimir Velman, Dmitri Dmitrijev, Mihhail Stalnuhhin, Igor Kravtšenko, Helmut Hallemaa, Marika Tuus-Laul, Eevi Paasmäe, Toomas Väinaste, Valeri Korb, Rainer Vakra, Toomas Paur, Jaanus Karilaid, Karin Tammemägi, Aadu Must, Viktor Vassiljev, Helmen Kütt, Toomas Jürgenstein, Hardi Volmer, Toomas Vitsut, Barbi Pilvre, Hannes Hanso, Monika Haukanõmm ja Tanel Talve.

Riigkogu täiendas tänase istungi päevakorda välisminister Sven Mikseri poliitilise avaldusega Eesti välispoliitika järjepidevusest ja justiitsminister Urmas Reinsalu poliitilise avaldusega Riigikogu ÜRO globaalse ränderaamistiku avalduse kohta.

Välisminister Sven Mikser selgitas, et ÜRO globaalne rändraamistik on õiguslikult mittesiduv raamdokument, mis annab 193-le ÜRO liikmesriigile võimaluse arutada rände kui üleilmse väljakutse teemal ühes rände lähte-, siht- ja transiitriikidega. Minister toonitas, et ränderaamistik ei ole välisleping ja see ei ole Eestile ega ka teistele riikidele õiguslikult siduv. „Ta ei võta meilt õigust kujundada ise ja suveräänselt oma rände- ja piiripoliitikat. Ta ei muuda rännet inimõiguseks. Ta ei too ka Eestisse täiendavalt sisserändajaid võrreldes selle hulga ja arvuga, kes siia muidu võiksid sattuda,“ ütles Mikser.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul ei ole rändelepe õiguslikust seisukohast ebaoluline. Minister tugines oma avalduses rahvusvahelise eksperdi, Heidelbergi Max Plancki Võrdleva Õiguse ja Rahvusvahelise Õiguse instituudi direktori Anne Petersi artiklile. Reinsalu sõnul on Petersi hinnangul leppel puutumus ÜRO kodakondsusetuse vähendamise konventsiooni ning võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse konventsiooniga. „Nende aktidega Eesti Vabariik ei ole ühinenud selgel teadmisel, et me tahame säilitada oma otsustusõigust migratsiooniküsimustes. Ja see ongi olnud Eesti Vabariigi selge välispoliitiline kurss,“ ütles Reinsalu.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, Hannes Hanso Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel ja Jüri Adams Vabaerakonna fraktsiooni nimel.

Tänase istungi alguses andis ametivande siseminister Katri Raik.

Istung lõppes kell 18.34.

Istungi fotod.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside