Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kehtestatakse tõhustatud ja eritoe rakendamiseks riigieelarveline toetus, et muuta lastele vajalikud tugiteenused kättesaadavamaks.

Seaduse järgi peab kohalik omavalitsus looma võimalused selleks, et kool saaks pakkuda hariduslike erivajadustega õpilastele vajalikku tuge. Koolis on seaduse järgi tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul saab kool õpilasele rakendada tõhustatud või erituge.

Koolil on õigus õppetöö läbiviimist vastavalt toe vajadusele kohandada. Õppe korraldamisel lähtutakse jätkuvalt kaasava hariduse põhimõttest. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist, kuid lepib kohaliku omavalitsusega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises.

Seadusega nähakse ette ka regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja -preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 46 ja vastu 44 saadikut.

Seadus (519 SE) jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside