Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna uuesti vastu päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse, mida täiendati kannatanu isikuandmete töötlemist reguleerivate sätetega.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 51 ja vastu oli 42 Riigikogu liiget.

Päästeseaduses defineeritakse kriisiinfo teenuse mõiste ning see, et kriisiinfo teenust osutab Häirekeskus riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele.

Andmeid kannatanu kohta ei edastata tervise infosüsteemist Häirekeskusele, kui isik on tervise infosüsteemis oma andmete edastamise keelanud kriisiinfo teenuse osutamiseks.

Kriisiinfo teenuse osutamisel antakse kannatanu kohta infot isiku lähedasele, kelleks on abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, vanavanem, laps, lapselaps, õde, vend ja muu isik, keda saab lähtudes isiku elukorraldusest pidada õigustatuks infot saama.

Riigikogu tegi päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadusesse (128 UA) veel muudatused, mis puudutasid Häirekeskuse kõneside salvestisi, kriisiinfo teenuse kaudu päringu tegemist ja informatsiooni edastamist. Seaduses on üheselt kirjas, et kriisiinfo teenuse osutamisel ei töötle Häirekeskus arvatava kannatanu terviseandmeid. 

Seadus jõustub 15. juulil.

President jättis aprillis Riigikogus vastu võetud seaduse välja kuulutamata vastuolu tõttu põhiseadusega. Riigikogu arutas seadust uuesti 21. mail ja otsustas seadust muutmata kujul uuesti mitte vastu võtta. Parlament pidas vajalikuks seadust muuta, mistõttu käivitus uuesti eelnõu menetlemine.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside