Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil 80 poolthäälega vastu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse.

Seaduse eesmärk on tagada, et haldusreformi järgselt teeksid vandeaudiitorid tõhusamalt koostööd omavalitsustega, selleks et kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate liitunud omavalitsuste probleemidest.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus (525 SE) sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel. Seaduse kohaselt tuleb audiitoril kohaliku omavalitsuse majandusaasta auditi aruande koostamisel lähtuda avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormist.

Seaduse kohaselt kehtestatakse audiitori aruandele samad nõuded, mis kehtivad avaliku huvi üksustele. Audiitori aruande praegune vorm ei anna infot, mida kasutajad soovivad, kuna sellest ei selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisematest valdkondadest auditeeriti, kuidas seda kontrolliti ja missuguste tulemusteni jõuti. Muudatuse kohaselt tuleb avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormi osa „peamised asjaolud“ esitada ka kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande kohta koostatavas aruandes. See  parandab aruande informatiivset väärtust selle kasutajate jaoks. Lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitab suurendada oluliselt aruande informatiivsust ja auditi läbipaistvust.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside