Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendas tänasel istungil kodu- ja töökorra seadust. Edaspidi on täiskogu istungeid võimalik pidada ka nii, et Riigikogu liikmed ei pea olema füüsiliselt istungiruumis koos ning nad saavad istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil.

Kaugosalusega istungi toimumise otsustab Riigikogu juhatus kaalukate põhjuste olemasolul. Sedalaadi istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg olla lühem.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse (176 SE) kohaselt võib kaugosalusega istungi läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit jälgida ja teha istungi toiminguid. See tähendab, et istungil peab olema võimalik esitada eelnõusid, pidada ettekandeid, esitada suulisi küsimusi, esineda sõnavõtuga, protestida ja hääletada. Samuti peab olema võimalus anda teada nende tegemise takistusest.  Kui esinevad takistused, mis ei võimalda kaugosalusega istungi läbiviimist, katkestab istungi juhataja istungi kuni takistuste kõrvaldamiseni.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 89 Riigikogu liiget. 

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside