Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu kaks otsust, millega nimetati uus Riigikohtu liige ja Eesti esindaja Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine“ (5 OE) kohaselt nimetatakse Kai Kullerkupp Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2019.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märkis kaaskirjas, et Kai Kullerkupp on lisaks pikaajalisele teenistusele kohtusüsteemis panustanud märkimisväärselt ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppetöösse, olles aastatel 2001–2015 tsiviilõiguse lektor. Ta on osalenud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel. Lisaks on ta avaldanud publikatsioone nii Eesti kui ka välismaa teadusajakirjades. Kullerkupp on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse.

2005. aastal nimetas Vabariigi President Kai Kullerkupu teise astme kohtunikuks ning ta alustas tööd Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis. 2008. aastal asus Kullerkupp tööle Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna, olles seejuures alates 2013. aastast sealse tsiviilkolleegiumi esimees.

Kai Kullerkupp esines sõnavõtuga vastas pärast ettekannet Riigikogu liikmete küsimustele.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 58 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 19 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ (10 OE) kohaselt nimetatakse Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2019. aasta 1. juunist kuni 2020. aasta 31. maini Aivar Kokk.

Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ja esitab panga nõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse. Kontrollkomitee koosneb kümnest liikmest. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks. Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendid nimetavad igast riigist ühe liikme. Panga Juhatajate Nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee juhatuse esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe asetäitja kohta täidavad rotatsiooni korras kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 69 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 1.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside