Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega ühtlustatakse välisteenistus üldise avaliku teenistuse põhimõtetega.

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (45 SE) muudetakse muu hulgas senine välisteenistujate palgasüsteem sarnaseks teiste ametnikega. Samuti muudetakse seniseid välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid.

Veel muudetakse erialadiplomaatide ning koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda, jättes nende lähetamisega seotud otsustuspädevuse, sh ametikohale nimetamise, lähetajaministeeriumile. Samuti on muudatuste järel senisest suurem paindlikkus kohalikul tasandil küsimuste otsustamisel. Vähendatakse ka diplomaatilise passi väljastamisega seotud kulutusi ja toimingute tihedust.

Muudatused puudutavad kõiki välisesinduses töötavaid ametnikke ja nende pereliikmeid ehk ligikaudu 800 inimest ning ei vähenda pikaajalises välislähetuses oleva teenistuja kogusissetulekut. Eesmärgiks on, et välisteenistuse ühtlustamise ja lihtsustamise tulemusel ei halveneks teenistujate elustandard. Seaduse jõustumisel jälgib Riigikogu väliskomisjon, et rakendusaktid seatud eesmärki täidaksid.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 87 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside