Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu muudatused valimisseadustes, millega loodi valimisi korraldav riigi valimisteenistus ning lihtsustati valijate võimalusi valimiskorralduses esinevatele puudustele tähelepanu juhtida.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (160 SE) kaasajastatakse valimiste läbiviimise, korraldamise ja järelevalve korda. Vastuvõetud seaduse järgi on riigi tasemel valimiste korraldajaks riigi valimisteenistus, mis moodustatakse Riigikogu Kantselei eraldiseisva struktuuriüksusena kantselei valimiste osakonna baasil ja on valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev.

Vabariigi Valimiskomisjon jääb valimiste aususe ja seaduslikkuse tagajaks ning teeb kindlaks valimistulemuse, teostab järelevalvet valimiste korraldajate üle ja vaatab läbi kaebused.

Seaduse kohaselt asendub senine kolmeastmeline valimiskaebuste läbivaatamise süsteem kaheastmelisega ning laienevad isikute võimalused valimisrikkumistest teada andmiseks. Isikule tekib õigus esitada riigi valimisteenistusele vabas vormis avaldus puuduste kohta valimiste korralduses. Avaldus on mõeldud täienduseks kaebusele, võimaldades isikul probleemi lahendamiseks lihtsustatud korras pöörduda valimiste korraldaja poole ja saada probleemile kiire lahendus.

Maakonna tasemel hakkab valimisi korraldama maakonna valimiskomisjoni asemel maakonna valimisjuht.

Seaduse poolt hääletas 59 saadikut, vastu oli 29 ja erapooletuid oli 2.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside