Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu kolm otsust, millega moodustatakse Riigikogu uues koosseisus julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Riigikogu võttis 62 häälega vastu põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ (12 OE), millega luuakse Riigikogus julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. Komisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet.

63 häälega võttis Riigikogu vastu põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ (13 OE), millega moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks korruptsioonivastane erikomisjon. Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

63 häälega võttis täiskogu vastu ka põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ (14 OE). Otsusega loodava riigieelarve kontrolli erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi.

Kõik erikomisjonid moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Iga erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjonide volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Istungi järel jätkavad Riigikogu liikmed ühenduste moodustamist.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside