Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, mis puudutavad kohalikel valimistel valimisõiguse andmist 16- ja 17-aastastele noortele.

Sellega viis Riigikogu põhiseadusega kooskõlla kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teised sellega seonduvad seadused.

Põhiseaduskomisjoni algatud seadusemuudatuste poolt hääletas 55 Riigikogu liiget, vastu oli 30 ja neli jäi erapooletuks.

Läbirääkimistel sõna võtnud fraktsioonide esindajad tõid välja oma seisukohad.

Lauri Luik ütles Reformierakonna fraktsiooni nimel, et seadus on usalduse märk noorte suunas. „Mida suurem osa ühiskonnast on meie elu edendamisse kaasatud, seda parem,“ ütles Luik. Tema sõnul on noored selgelt väljendanud oma soovi kaasa rääkida ja antud eelnõu oli nende algatus.

Seadus võimaldab alates 2017. aastast kohalikel valimistel kaasa rääkida 24 000 16-17-aastasel noorel, ütles Luik.

Luik tõi välja seaduse positiivsed mõjud ja märkis, et valimisea langetamine aitab tõsta noorte valimisaktiivsust, aga õpetab ka otsustama ja vastutama.

Kadri Simson selgitas, miks Keskerakonna fraktsioon seaduse vastu hääletas. Tema sõnul pannakse noortele küll kohustus osaleda valimistel, mida paljud neist ka kasutavad, küll aga ei usaldata neid kandideerima.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Mart Helme avaldas arvamust, et valmisea langetamisega võib jõuda koolidesse parteide propaganda.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Kalvi Kõva juhtis tähelepanu, et Riigikogu on juba antud küsimuses muutnud põhiseadust, selle teemaga tuleb lõpuni minna ja noortele valimisõigus anda.

Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adams ütles, et valimisea langetamiseks anti õigus põhiseaduse muudatusega, kuid antud seadus paneb paika, kuidas välistatakse hääleõigus nendel mõnesajal noorel, kellel oma vaimse puudulikkuse tõttu ei saa minna hääletama.

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (139 SE) lähtub põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusest, mis jõustus 13. augustil 2015. Eelmise aasta 10. novembri täiskogu istungil jäi samasisuline eelnõu (42 SE) vastu võtmata, kuna eelnõu ei saanud seadustamiseks vajalikku 51 poolthäält.

Esimesel lugemisel ei leidnud toetust Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), mille eesmärk on muuta kehtivat seadust selliselt, et Riigikogu komisjonile või komisjonidele kollektiivses pöördumises esitatud ettepaneku tegemisel peaks Riigikogu lahendama pöördumises püstitatud probleemi iseseisvalt ja lahus täidesaatva võimu suunistest.

Läbirääkimistel sõna võtnud Külliki Kübarsepp tõi välja Vabaerakonna fraktsiooni seisukohad.

Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 50 Riigikogu liiget ja vastu oli 36, millega eelnõu langes menetlusest välja.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside