Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Ülle Madise esines täna Riigikogu ees suulise ettekandega oma möödunud aasta tegevusest. Õiguskantsler tunnustas Riigikogu komisjone, kus on mitmeid põhiseaduse vastase olukorrani viidud probleeme oma algatusel parandatud. Kohalike omavalitsuste reformimisel on aga õiguskantsleri hinnangul väga palju tööd veel ees.

Ülle Madise ütles, et esimesed kontrollkäigud kohalikesse omavalitsustesse on näidanud, et mitmes linnas ja vallas ei teata, milliseid sotsiaalteenuseid nad peavad inimestele pakkuma. „Osa omavalitsusi on öelnud, et nemad ei jaksa seadust täita ega oma inimesi nõutaval määral aidata. Riik peab selleks andma eraldi raha,“ ütles Madise.

Madise sõnul ei saa olla vald või linn riigivõimu käepikendus. Kohaliku elu küsimused peaks tema hinnangul lahendama konkreetses linnas või vallas valitud volikogu. „Riigielu küsimused on need, mis peavad olema lahendatud kogu riigis ühtemoodi, sama standardi alusel. Kohalik omavalitsus saab seal osaleda, see on valiku küsimus, aga sel juhul tuleb kõik riigieelarvest kinni maksta,“ ütles Madise.

Oma ettekandes puudutas Ülle Madise muuhulgas veel järgmisi teemasid: väärikas vananemine, töötuskindlustushüvitise maksmine ja aktsiisimäärade tõstmine.

Läbirääkimistel võtsid sõna ja esitasid oma seisukohad fraktsioonide nimel Kalle Laanet, Artur Talvik, Peeter Ernits, Liisa Oviir ja Marko Pomerants.

Õiguskantsleri aastaülevaade hõlmas perioodi 1.september 2016- 31.august 2017. Aastaga saabus õiguskantsleri büroole 3343 avaldust, sisulisemalt tegeles büroo 2228 juhtumiga.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu

Sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) näeb ette meetmed, et kindlustada ravimite järjepidev kättesaadavus Eesti patsientidele. Eelnõu mõjutab ja motiveerib tegelikkuses ravimi müügiloa hoidjaid oma müügiloaga ravimeid Eestis turustama.

Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimene lugemine jäi pooleli Riigikogu tööaja lõppemise tõttu ning jätkub kolmapäevasel istungil. Eelnõu piirab kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigust ainult Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanikega. Kehtiv seadus võimaldab kohalikel valimistel hääletada ka neil alalistel elanikel, kes on mõne muu riigi kodanikud või kellel puudub üldse kodakondsus.

Fotod istungilt
Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside