Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmed esitasid infotunnis osalenud ministritele küsimusi USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud õigusabi lepingu teemal. Käsitleti nii lepingu sõlmimise põhjusi, asjaajamise käiku kui ka advokaadibüroo usaldusväärsust.

Indrek Saar küsis peaminister Jüri Rataselt USA bürooga lepingu sõlmimise põhjuste kohta ja seda millal kavatsetakse nimetatud leping lõpetada.

Peaminister tõi oma vastuses välja, et rahapesuteemas peab Eestis igal hetkel valitsema nulltolerants. Ta ütles, et teemaga mittetegelemine võib olla väga tõsiseks ohud meie majandusele, aga ka julgeolekule.

Advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ütles peaminister, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuskoalitsioon otsustas oma kabinetinõupidamisel see lepinguprojekt heaks kiita. „Loomulikult ei olnud siis teada, kellega see leping sõlmitakse. See ülesanne jäi rahandusministrile ja laiemalt Rahandusministeeriumile. Nüüd, kui te küsite, et mis on selle lepingu eesmärk, siis lepingu eesmärk on tõesti toodud, milleks on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, mille eesmärk on sõlmida USA pädeva asutusega kokkulepe sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile,“ rääkis Ratas.

Leping lõpetatakse Ratase kinnitusel siis, kui üks osapool seda enam ei täida, või kui on huvide konflikt. „Huvide konflikti puhul peame arvestama seda, mida ütles advokaadibüroo. Nad on kinnitanud, et seda huvide konflikti neil ei ole. Ja me saame hinnata seda, mida ütleb rahandusminister. Ka tema on öelnud, et seda konflikti ei ole. Eestil on vaja partnerit, kes kaitseks meie huve Ameerika Ühendriikides.“

Lepingu hinna kohta – kolm miljonit eurot – ütles Ratas, et tema meelest on see turul valitsev hind ja üsna selliste summade peale neid lepinguid tehakse

Kaja Kallas soovis teada, miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid usaldab USA advokaadibürood. Tema sõnul on Välisluureamet, Välisministeerium, ka Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Freeh advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega.

Peaminister vastas, et usaldab Eesti ametiasutusi. Eesti USA saatkonna koostatud taustakirjelduses soovitatakse valik teha kahe büroo vahel, kuid need ei teinud peaministri kinnitusel huvide konfliktile viidates pakkumist.

Ratase hinnangul on Välisministeeriumi ja Välisluureameti hinnangud teineteisele veidi vastukäivad.

Riina Sikkut küsis ka rahandusminister Martin Helmelt rahapesu uurimise kohta. Ta soovis teada, miks minister ei soovi sel teemal avalikkusega rääkida. Lisaks uuris ta, kas rahandusminister on peaministrit informeerinud lepingu täitmise kulgemisest.

Rahandusminister kinnitas vastuses, et ta on järginud kõiki protseduurireegleid ja ei vasta tõele, et asjaajamine ei ole avalik olnud. „Kõik paberid, mida on küsitud, olete te saanud. Ja sellest paberireast on väga selgelt näha, et on olnud valitsusse viidud teema, valitsuses on olnud arutelud, on olnud kabineti otsus, sellele on järgnenud valitsuse otsused. Selle volituse alusel ja selle volituse piires olen ma tegelenud hanke ettevalmistamisega, kaasanud sinna Justiitsministeeriumi, kaasanud sinna Välisministeeriumi, kaasanud sinna läbi Välisministeeriumi välissaatkonna ja ka Välisluureameti,“ rääkis Helme.

Rahandusminister lisas, et Eesti riik on sõlminud päris palju õigusabilepinguid ja ta ei usu, et neist lepinguist tehakse peaministrile jooksvaid ülevaateid.

Keit Pentus-Rosimannus küsis välisminister Urmas Reinsalult, kas ta on valmis avalikustama advokaadibüroo kohta tehtud hinnangu.

Reinsalu vastas, et Välisministeerium ei avalikusta oma memosid. „Selle loogika on tegelikult seotud sellega, et ka kolmandad isikud oleksid valmis usaldusväärselt Eesti diplomaatidega infot jagama. See on pretsedendi küsimus,“ sõnas välisminister.

Peaminister Jüri Ratas vastas ka Jaak Juske küsimusele ministri käitumise kohta ja Andres Suti küsimusele parlamentaarse järelevalve kohta.

Rahandusminister Martin Helme vastas ka Lauri Läänemetsa küsimusele õigusabi lepingu kohta ja Jevgeni Ossinovski küsimusele rahandusministri varjatud tehingute kohta.

Välisminister Urmas Reinsalu vastas ka Liina Kersna küsimusele Eesti kodaniku toetamise kohta Hollandis.

Infotunni stenogramm.

Riigikogu videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside