Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mille tulemusel alustab järgmise aasta jaanuarist Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamisel tööd Transpordiamet ning liitumisega luuakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse meremajanduse asekantsleri ametikoht.

Kolme ameti ühendamine lähtub riigireformi üldistest põhimõtetest vähendada ametiasutuste arvu ja dubleerimist ning parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Uue ametiga soovitakse luua transpordiliikide ülene kompetentsikeskus, kus suudetakse planeerida nutikaid liikuvuse lahendusi ja viia ellu transpordiliikide üleseid projekte. Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamisel suureneb seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime, tõhustub keskkonnakaitse ning suureneb riigi majandusarengu toetamine.

Ühendamisega ei korraldata ümber ainult ametite vahelist tööd. Liitumisega luuakse ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsleri ametikoht, mis võimaldab kogu meremajanduse terviklikumat arengut ja ka laevade lipu alla toomise projekti kõrget esindatust.

Valitsusasutused ühendatakse alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Seaduse jõustumise ajaks viiakse lõpule ühinemisega seonduvad tegevused, sh uue põhimääruse, struktuuri ja koosseisu väljatöötamine ning sellega kaasnevad personalitoimingud, lahendatakse eelarvega seotud küsimused ning alustatakse muudetavate seaduste alusel kehtestatud määruste muutmist. Personali puudutavad küsimused korraldab iga asutus oma ametnike piires ameti siseselt.

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) algatas Vabariigi Valitsus.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 56 Riigikogu liiget vastuhääli oli 6 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside