Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel, kevadistungjärgu viimasel korralisel täiskogu istungil jätkus lastetoetusi tõstva eelnõu teine lugemine. Riigikogu hääletas istungi tööaja lühendamise poolt ja läbi hääletada jõuti kaks eelnõule laekunud muudatusettepanekut.

Kell 10 alanud istungi alguses tegid Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku lõpetada istung kell 10.30. Ettepaneku poolt hääletas 61 saadikut, üks oli vastu ja üks jäi erapooletuks. Seega leidis ettepanek toetust.

Eelnõu teine lugemine algas Riigikogu täiskogus eelmise nädala kolmapäevasel istungil. Alates tollest istungist on Riigikogu eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletatud ja hääletuste eel kümneminutilisi vaheaegu pidanud kõigil korralistel istungitel.

Tänase istungi lõpuks jõuti muudatusettepanekute loetellu kantud 1191 muudatusettepanekust läbi vaadata kaks ehk läbi vaadatud on kokku 151 muudatusettepanekut. Tööaja lõppemise tõttu jäi 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine pooleli.

Eelnõu järgi tõuseb lapsetoetus esimese ja teise lapse eest 60 eurolt 100 eurole ehk samale tasemele nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300 eurolt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt elatustaseme tõusuga proportsionaalne ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga aasta 1. aprilliks indeksiga, mis sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstakse seda eelnõu järgi täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist last, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses. Sotsiaalkomisjon täiendas eelnõu teise lugemise eel sättega, mille kohaselt makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni. Samuti tegi komisjon eelnõusse muudatuse, mille järgi tõuseb üksikvanema lapse toetus 40 eurole.

Reformierakonna fraktsioon esitas eelnõule umbes 1660 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon neli muudatusettepanekut, mille juhtivkomisjon jättis arvestamata. Muudatusettepanekute loetellu kanti 1191 ettepanekut. Loetelust jäi välja umbes 470 Reformierakonna fraktsiooni esitatud ettepanekut, mis eeldasid 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmist.

15 minutit pärast tänase istungi lõppu ehk kell 10.45 algab Riigikogu täiendav istung, mille päevakorras on umbusaldusavaldus haridus- ja teadusminister Liina Kersnale.

Reedel kell 9 algab Riigikogu erakorraline istungjärk, mille päevakorras on Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) teine lugemine.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside