Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus toimunud Euroopa Liidu poliitika arutelul keskendus Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling oma ettekandes rändepoliitikale ja Eesti ees seisvatele väljakutsele.

Pallingu sõnul põhineb euroopalik maailmavaade humaansusel ja inimelude väärtustamisel. „Peame leidma endas jõudu, et püsida euroopalike väärtuste kursil, ja jätkama igapäevase tegevusega Euroopa Liidu poliitikate elluviimisel. Mistahes äärmuslust, terrorismi, julmust või vihkamist ei saa tolereerida,“ ütles Palling. „Me ei tohi lüüa abivajajate ees pilku maha, sest just see on meie väärtusi proovile paneva brutaalse rühmituse eesmärk.“

Pallingu hinnangul on Eesti tegevus pagulaskriisis praegu strateegilisem, kui see oli kriisi alguses. Ta hindas kõrgelt koostöö parendamist Süüria naaberriikidega ja nende abistamist, koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ja diskussiooni arengut poliitikas.

Palling pidas tähtsaks, et Euroopa Liidus lepitaks kokku turvaliste riikide nimekiri sisserändajate tagasisaatmise üle otsustamisel. „Abivajajad tuleb vastu võtta ja muudel kaalutlustel ning turvalistest riikidest saabunud sisenejad peab tagasi saatma,“ ütles Palling.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe hinnangul on vaja luua ühtne piirivalveasutus, et kaitsta Euroopa üht põhiväärtust – inimeste vaba liikumist. „Euroopa Liidu lõunapiiri kaitse on sama oluline kui idapiiri kaitse,“ toonitas Palling.

Palling rõhutas, et Euroopa Liit peaks rohkem panustama konfliktipiirkondadega piirnevate riikide abistamisse. „Parandame kaubavahetust Süüria naaberriikidega, vähendame piiranguid ja seeläbi saame anda suure panuse nende riikide majandusarengusse, töökohtade loomisse ja seeläbi paremasse võimalusse rändekriisiga toime tulla,“ ütles Palling.

Lisaks rändetemaatikale rääkis Palling oma kõnes veel idapartnerlusest, Euroopa majandusest, energiapoliitikast ning Riigikogu rollist Euroopa Liidu eesistumise ajal.

Peaminister Taavi Rõivas andis Riigikogu täiskogu teisipäevasel istungil ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

Istungi stenogramm 

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 51 69 152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside