Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus ENPA IV osaistung.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee käeoleva aasta IV osaistung toimus 3. – 7. oktoobrini Prantsusmaal Strasbourgis. Eestit esindasid delegatsiooni juht Marko Mihkelson. liige Andres Herkel ning asendusliikmed Katrin Saks ja Toomas Alatalu.

Assamblee nimetas uueks peasekretäriks hispaanlase Mateo Sorinas Balfego, kes asub ametisse tuleva aasta 1. veebruaril.

Assambleel kuulati ära monitooringukomitee raport “Ukraina kohustuste täitmisest Euroopa Nõukogu liikmena”. Arutluse käigus sõna võtnud Andres Herkel märkis, et võimuvahetus on toimunud ainult Ukraina presidendiinstitutsioonis, ent otsustavad parlamendivalimised seisavad veel ees. Peamiste puudustena nimetas Herkel selge arusaama puudumist vabaturumajandusest valitsuse tasemel, küündimatut õigussüsteemi ning korrumpeerunud bürokraatiat, mistõttu on paljud raskused paratamatud.

Andres Herkeli juhtimisel toimus ENPA Poliitikakomitee Valgevene allkomitee istung. Raport olukorrast Valgevenest, kes pole EN liikmesriik, peab valmima enne Valgevene presidendivalimisi järgmisel suvel. Tõdeti, et kahjuks on olukord demokraatia ja põhivabadustega väga halb. ENPA koordineerib oma tegevust OSCE ja Euroopa Parlamendiga. Allkomitee istungil väljendati heameelt selle üle, et vaatamata väga keerulisele olukorrale läheb Valgevene opositsioon presidendivalimistele ühise kandidaadiga.

ENPA täiskogu kiitis heaks monitooringukomitee raportis esitatud resolutsiooni teemal “Demokraatlike institutsioonide toimimisest Moldovas”. Toomas Alatalu juhtis oma esinemises tähelepanu järelvalveprotsessi ebapiisavusele, kuna peamine takistus demokraatlikeks arenguteks seisneb võõrvägede olemasolus Moldova territooriumil. Positiivse aspektina märkis Alatalu Moldova nõustumist raportis esitatud resolutsiooni ja soovitustega.

Katrin Saks kohtus Rahvusvahelise Inimõiguste Organisatsiooni “Human Rights Watch” allorganisatsiooni Venemaa vähemusrahvaste õiguste mittetulundusorganisatsiooni esindajatega, kes soovisid jagada informatsiooni soomeugrilaste olukorrast. Katrin Saks on nimetatud teema raportöör.

Marko Mihkelson valiti esindama Euroopa Rahvaparteid EN delegatsioonis, kes kogub vahetut informatsiooni 27. novembril toimuvatel Tšetšeenia üldvalimistel.

Lisainfo: ENPA delegatsiooni sekretär Tanja Espe, 50 46525

Tagasiside