Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Stipendiumitöö ja statistikakogumike esitlused Riigikogus 

Kolmapäeval, 14. detsembril kell 12 toimub Riigikogu esimehe Ene Ergma juhatusel Toompea lossi II korruse kunstisaalis August Rei parlamendiuuringu stipendiaadi Mihkel Solvaku doktoritöö ning XI Riigikogu ja Vabariigi Valimiskomisjoni statistikakogumike esitlus.
 
2008. aastal kuulutas Riigikogu Kantselei välja August Rei parlamendiuuringu iga-aastase stipendiumi konkursi, mille eesmärgiks on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Esimesel aastal määrati stipendium Mihkel Solvakule, kelle doktoritöö teema on „Saadikute eelnõud parlamendis: Soome ja Eesti võrdlev uuring“. Mihkel Solvak kaitses äsja edukalt oma doktoritööd ja on valmis seda lühidalt tutvustama ka Riigikogus.
 
2004. aastal ilmus esimene sõnades ja arvudes ülevaade VII, VIII ja IX Riigikogu tegevusest. 2007. aastal järgnes X Riigikogu tööd käsitlev kogumik. Nüüd on lugejate ees kolmas raamat – kokkuvõte XI Riigikogu tööst. Väljaande esimene osa koosneb ülevaateartiklitest, teine osa arvudest. Siin on ära toodud valimistulemused, valitud koosseisu struktuur. Arvude keeles on esitatud kogu õigusloome ja selleks kulunud tööaeg. Viimase peatüki arvandmed iseloomustavad Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide vahelist koostööd. Uue alaosana on ära toodud ka Euroopa Liidu asjade komisjoni tööd iseloomustav statistika. Kogumikku tutvustab selle peatoimetaja Aaro Mõttus.
 
Vabariigi Valimiskomisjoni poolt koostatud väljaande eesmärgiks on koondada Eestis aastatel 1992 – 2011 toimunud valimiste ja rahvahääletuste andmed ühtsesse kogumikku, mis näitaks ka üldisemaid muutusi läbi kahe aastakümne. Vajadusel on erinevate valimiste statistilisi andmeid omavahelise võrreldavuse huvides ühtlustatud. Kogumiku koostamise käigus tuli eriti varasemate valimiste puhul läbi töötada algandmeid, mille üldistused on osaliselt avaldatud esmakordselt. Kogumikku tutvustab Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul.
 
Mõlemad statistikakogumikud on valminud Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatukogu koostöös. Kohaletulnutel on soovi korral võimalus trükilõhnaliste raamatute omanikuks saada.
Kõik huvilised on oodatud!
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside