Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjonis oli täna tähelepanu keskmes riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes. Tegu oli kordusarutlusega, mis on jätkuks käesoleva aasta veebruaris toimunud istungile. 

Komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin tõi esile vajaduse kontrollida vastuvõetud otsuste täitmist. „ Riigihangete korraldamisel on vaja tagada, et kõikidel riigihangetega seotud riigi äriühingutel ja –sihtasutustel oleks hankemenetluse tegemiseks piisav hankekord või ostukord. Süsteemi toimimiseks on rahandusministeeriumil vaja tegutseda otsustavalt ja kindlustada vajalik järelevalve. Ilma selleta ei ole võimalik kindlustada kehtiva seadusandluse tõrgeteta toimimine,“ ütles Stalnuhhin. Ta lisas, et oluline on seejuures pakkuda ka erialast nõustamisabi riigi äriühingutele ja sihtasutustele riigihangete läbiviimiseks. Probleem kerkis aktuaalsena esile viie äriühingu tegevuse Riigikontrolli auditiga tutvumise järel. 

Komisjoni istungil osalenud rahandusministeeriumi esindajad tõid välja positiivsed nihked, mis on toimunud pärast tarvitusele võetud abinõude rakendamist. Riigikontroll aga ei jaganud rahandusministeeriumi optimismi. Samas on esile kerkinud mitmed vaidlusalused küsimused, mis on seotud riigihangete seaduse sätete kohaldamisega vaatluse all olnud ettevõtete tegevuses. Stalnuhhin ütles, et riigihangete korraldamisel on vaja kindlustada järelevalve ja seaduse tingimusteta järgimine. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside