Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjon arutas täna tervisekasvatuse osa kavandatavas uues riiklikus õppekavas ja oli sunnitud tõdema, et haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ühelt poolt ning inimeseõpetust edendavad mittetulundusühingute ja sotsiaalministeeriumi esindajad teiselt poolt ei ole suutnud asju omavahel selgeks rääkida ning praegust õppekava töötatakse välja ilma selle erialaga seotud spetsialistide ettepanekuid arvestamata. Ka tänasel arutelul sotsiaalkomisjonis ei suutnud pooled oma seisukohti teineteisele lähendada.

Haridus- ja teadusministeeriumi nägemust selgitas riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse õppekavaarenduse osakonna juhataja Sulev Valdmaa, kelle sõnul integreeritakse inimeseõpetus uue õppekava kohaselt teistesse ainetesse ja seotakse põhiosas ühiskonnaõpetusega. Valdmaa hinnangul tuleb inimeseõpetust jagada kõikides õppeainetes ja mitte ühes õppeaines eraldi, kuna õpiprotsess on ta sõnul terviklik nähtus. Valdmaa väitel tuleneb eraldi inimeseõpetuse kaotamine ka vajadusest vähendada õppekoormust.

Sellega ei nõustunud ei sotsiaalministeeriumi, mittetulundusühingute ega ka tänasel koosolekul sõna võtnud sotsiaalkomisjoni esindajad. Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaise Margit Kagadze hinnangul on inimeseõpetus ja eriti selle juurde käiv terviseõpetus sedavõrd spetsiifiline, et seda ei saa õpetada ühiskonnaõpetuse tunnis ja see vajab eriettevalmistusega õpetajaid. Sama seisukohta jagas ka sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhtaja asendaja Ülla-Karin Nurm.

Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova väitel ei mõista haridus- ja teadusministeerium olukorra tõsidust, viidates noorte hulgas levivale HIV/AIdS’ile, narkomaaniale ja alkoholitarbimisele.

„Meil on praegu tulekahju, aga selle asemel, et tuld kustutada, visatakse sinna hoopis bensiini tulle juurde,” iseloomustas Nelli Kalikova olukorda, kus haridus- ja teadusministeerium tahab kaotada eraldiseisva inimeseõpetuse.

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial hindas kahetsusväärseks olukorda, kus kaks poolt ei ole suutnud oma seisukohti kooskõlastada.

„Õppekava tuleb korralikult läbi töötada ja selleks peavad kahe poole inimesed omavahel kokku saama. Terviseõpetus koolides on riigi jaoks odavam, kui hiljem tagajärgedega tegelemine,” avaldas Mai Treial veendumust.

Sotsiaalkomisjoni liige Peeter Tulviste kahtles inimesekasvatuse integreerimise võimalikkuses. Tema sõnul ei asenda emakeele etteütlus liblikatest ja taimedest bioloogiatundi.

Sotsiaalkomisjon lähtus oma tänasel arutelul MTÜ-de poolt saadetud ühispöördumisest, milles kritiseeritakse teravalt haridus- ja teaduministeeriumi kava kaotada uuest õppekavast eraldiseisev inimeseõpetus. Pöördumine on saadetud teiste hulgas ka Riigikogu kultuurikomisjonile ja sotsiaalkomisjonile.

Kultuurikomisjon kavatseb õppekava teemat arutada laiemalt tuleval teisipäeval 14. märtsil.

Tervisekasvatust puudutavale arupärimisele vastab täna Riigikogu ees haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside