Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esmaspäeva ja teisipäeva istungitel toimub töövõimereformi põhjalik arutelu koos asjaomaste organisatsioonide esindajatega. 

Komisjoni esimees Heljo Pikhof pidas vajalikuks laiapõhjalise arutelu korraldamist, et kuulata ära kõikide töövõimereformi läbiviimisega seotud liitude ja ühenduste seisukohad. Ta märkis, et sotsiaalkomisjon arutab kaks pikka istungit töövõimereformi praktilisi küsimusi reformi sihtrühma esindajatega ning tööandjatega. 

„Peame arutama läbi osalise töövõimega inimeste vajadused aktiivsusnõuete kehtestamisel ja ka tööandjate võimalused osalise töövõimega inimestele tööd pakkuda. Olen kindel, et kui töövõimereformi seaduste pakett Riigikogu suurde saali jõuab, arvestab see kindlasti nii tööturule kaasatavate inimeste, tööandjate ning ka riigi vajadusi ja võimalusi niivõrd, et võime tulemustega rahule jääda,“ ütles Pikhof. Ta märkis, et töövõimereform on toonud teravalt esile kartused seoses kavandatavate muudatustega ning loonud pingeid. „Eelnõu eesmärk on reformi kaudu parandada tervisekahjustusega inimeste majanduslikku olukorda luues neile täiendavad võimalused saada töötamise kaudu lisatulu,“ ütles Pikhof. 

Tänasel komisjoni istungil vaadatakse läbi Praxise tehtud töövõime reformiga seotud uuringu tulemused. Samuti kuulatakse ära puuetega inimesi ühendavate organisatsioonide seisukohad. 

Sotsiaalkomisjoni täna ja homme toimuvale istungile on kutsutud Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja alaliitude esindajad, Tööandjate Keskliidu, Töötukassa, erinevate tööandjate ning rahandusministeeriumi esindajad.  

Lisainfo: sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof, 5119637. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside