Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma tänasel istungil õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ja tõdes, et õiguskantsleri poolt esile toodud probleem tõepoolest eksisteerib ja sellele tuleb leida lahendus.

“On selge, et tööd teinud ja töötuskindlustusmakseid maksnud inimene peab saama ka õiglase töötuskindlustushüvitise ja me kavatseme vajaduse korral seadust muuta nii, et õiglus jalule seataks. Tänane seadus võimaldab tekkida olukorral, kus töötajast sõltumatult puudub tal hiljem võimalus saada õiglast töötuskindlustushüvitist. Selles suhtes oleme me õiguskantsleriga ühel meelel,” ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Õiguskantsler on seisukohal, et töötuskindlustuse seadus e § 7 lg 2 on vastuolus põhiseaduse § 12 lg 1 tuleneva üldise võrdsuspõhiõigusega. Seadus jätab töötud, kes on töötuskindlustusmaksu tasunud ehk end töötuse puhuks kindlustanud, täielikult ilma töötuskindlustushüvitisest või lubab hüvitist maksta oluliselt lühemal ajavahemikul, kui tööandja pole igal kuul töötuskindlustusmaksu tasunud.

Töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 sätestab, et kindlustatule arvestatakse üks kuu kindlustusstaaži iga kalendrikuu eest, mil tööandja maksis kindlustatule töötasu, millelt pidas kinni töötuskindlustusmakse. Õiguskantsleri kinnitusel on temale laekunud avaldustest ilmnenud, et mõningatel juhtudel ei maksa tööandja töötajale töötuskindlustusmaksuga maksustatavat tasu välja mitte igal kuul, vaid ühel kuul korraga mitme kuu eest. Niisugused juhud on põhjustatud ta selgitusel näiteks sellest, et tööandja maksab töötajale enne tolle pikemale puhkusele minekut puhkusetasu ja töötasu välja korraga või maksab kuni 12 kuuks sõlmitud töölepingu lõppemisel töötajale korraga nii töötasu kui ka lõpparve.

“Lõpliku seisukoha põhiseaduse vastuolu kohta langetame pärast järgmisel nädalal toimuvat Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungit, kuid vaatamata sellele kavatseme tekkinud olukorra seadusandlikul tasandil lahendada,” ütles Tsahkna.

Põhiseaduskomisjon arutab teemat esmaspäeval, 16. aprillil. Komisjon annab oma hinnangu, kas õiguskantsleri poolt viidatud säte on põhiseadusega vastuolus või mitte ning kas seadus vajab selles osas muutmist. Õiguskantsleri ettepanek nr 15 on Riigikogu täiskogus arutusel kolmapäeval, 18. aprillil.

Sotsiaalkomisjoni tänasel istungil osalesid õiguskantsler Indrek Teder, töötukassa juriidilise osakonna juhataja Ira Songisepp, maksu- ja tolliameti otseste maksude talituse juhataja kt. Aule Kindsigo ja maksude osakonna peaspetsialist Irena Lipatova, sotsiaalministeerium sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet ning sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Marina Jefrosinina jt ametnikud.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

Tagasiside