Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Sotsiaalkomisjoni foorumil tutvustatud  tervisepoliitika raamdokument seab eesmärgiks tervena elatud eluea pikenemise meestel keskmiselt 60 ja naistel 70 eluaastani aastaks 2015. Keskmine eeldatav eluiga peaks aga järgmise kümnekonna aasta jooksul tõusma meestel 73 ja naistel 80 eluaastani.

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial tõi oma sõnavõtus esile murettekitava tendentsi, et tervena elatud eluiga on Eestis oluliselt madalam isegi Euroopa Liidu uute liikmesriikide keskmisest tasemest.

„Võrreldes vanade Euroopa liikmesriikide keskmisega on oluliselt kõrgem suremus ja haigestumus südameveresoonkonnahaigustesse ja vähktõppe. Välditavate vigastussurmade arv on isegi üle nelja korra suurem. Kõrgeim on ka alla 14-aastaste laste suremus vigastuste ja mürgituste tõttu,” tõdes Treial.

Pikema ettekande valitsuse seisukohtadest pidas sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasik ja tervisepoliitika töörühma liige dr. Anu Kasmel. Laasik viitas rahvastiku juurdekasvu negatiivsetele tendentsidele, mille tulemusel suureneb eakate ja väheneb noorte ning tervete inimeste osakaal. Nii Laasiku kui ka Kasmeli sõnul on tervis rahvuslik ressurss, millesse tuleb investeerida, sest ilma töövõimelise elanikkonnata käib alla ka majandus. Kasmel osutas hiljuti tehtud uuringule, mis osutab, et suremusmäära kasv toob kaasa languse sisemajanduse kogutoodangus. 20 aasta perspektiivis toob suremusmäära kasv 2000 inimese võrra kaasa SKP languse 1,5% võrra.

Sõnavõttudes oli keskse teemadena kõne all kõige kriitilisemad terviseriskid, sealhulgas riigi alkoholipoliitika. Paljud sõnavõtjad ei pidanud õigeks alkoholiaktsiisi tõusu kavandatavat pidurdamist.

Foorum tõdes ühtse ja järjepideva tervisepoliitika vajalikkust.

„Eestil on üks suur eesmärk – suuta ennast taastoota ja jätkuda füsioloogiliselt, kultuuriliselt ja sotsiaalselt, püüda olla stabiilne ja arenemisvõimeline,” ütles Mai Treial.

Peeter Laasiku kinnitusel soovib sotsiaalministeerium jõuda konkreetse tervisepoliitika arengukava valmis saada selle aasta novembriks.

Riigikogu sotsiaalkomisjon avaldas oma toetust sotsiaalministeeriumis valminud dokumendile „Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse” ja soovis selle heakskiitmist ka valitsuses. Komisjon pidas vajalikuks, et valitsus valmistaks ette tervisepoliitika arengukava ja võtaks selle vastu veel käesoleval aastal. Samuti leidis komisjon, et oleks vaja eraldi institutsiooni, terviseassambleed, mis koordineeriks tervisepoliitikat.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside