Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma tänasel istungil täiendada Riigikogu menetluses olevat ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE) ja saata see Riigikogu täiskokku esimesele lugemisel muudetud kujul. Eelnõu on täiskogus 30. mail. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Komisjon täiendas eelnõud sättega, millega luuakse puudega isiku kaart. Tehtava täienduse kohaselt väljastab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistust mitteomavale puudega  isikule tolle soovi korral puudega isiku  kaardi, mis tõendab puude  raskusastet  ja kestust. Puudega  isiku  kaart kehtib koos isikut  tõendava  dokumendiga.

Puuetega isikuil on võimalik saada erinevaid sõidusoodustusi ja puudega isiku kaart  võimaldab tal lihtsamalt oma puuet tõestada.

Kehtiva  seaduse  alusel  saab  puuet  tõendada  ekspertiisiotsusega  või  pensionitunnistusega.  Puudega lastel ja tööealistel inimestel,  kellel  ei  ole  vähemalt  40%  töövõime  kaotust,  on  ainsaks  puude  tõendamise võimaluseks  ekspertiisiotsus.  Kuna  käesoleval  ajal  on  liikvel  erinevaid  otsuste  vorme,  on  soodustusi  pakkuvatel  asutustel  ja  ettevõtetel  keeruline  hinnata  inimese  poolt  esitatava  ekspertiisiotsuse  tegelikku kehtivust.

“Meie eesmärk on see, et juba 1. septembriks oleks võimalik puudega isiku kaarti kasutada, kuna siis lähevad lapsed kooli, kaasa arvatud need, kellel seda kaarti vaja. Puudega isiku kaart muudab nende inimeste igapäevased toimingud kergemaks ja väärikamaks. Seni on pidanud inimesed oma puuet igakordselt tõestama kas pensionitunnistusega või A4 formaadis ekspertiisiotsusega, mis ei ole tänapäeva Eestis enam ajakohane. Pikemas perspektiivis on plaan see muuta ID kaardiga seotuks,” ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Andmekaitse  Inspektsioon  on  juhtinud  tähelepanu  ka asjaolule,  et  ekspertiisiotsuse  esitamise  kohustus  ei  ole kooskõlas  isikuandmete  kaitse  seaduses  sätestatud  isikuandmete  töötlemise  minimaalsuse  ja turvalisuse printsiibiga.

Puudega  isikutele  kaardi  väljastamist  toetab  igakülgselt  ka Eesti  Puuetega  Inimeste  Koda.

Eelnõu eesmärk, lisaks tehtavale täiendusele, on parandada ravimite rahalist kättesaadavust patsientidele ja vähendada eriarstide töökoormust, kinnitades krooniliste haigustega patsientide jälgimise perearstide tavapärase töö osaks.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside