Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon tutvus täna uue lastekaitseseaduse eelnõu kavandiga, mida sotsiaalministeeriumi poolt esitlesid komisjonis ministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu, õigusnõunik Kersti Berendsen-Korzets ning laste õiguste juht Tõnu Poopuu.

Eelnõu ettevalmistamisel lähtutakse laste ja perede arengukavast 2012 – 2020 ning ministeeriumi esindajate väitel on tegemist valdkondadeülese seadusega, mis lapse heaolu toetamise, aga ka järelevalve korraldamise eesmärgil hõlmab nii hariduse, hoolekande-, tervishoiu- kui ka õigus- ja korrakaitse valdkonda.

Sotsiaalkomisjoni liikmetel tekkis enim küsimusi uue seaduse eesmärkide praktilise rakendamise osas, eriti kohalike omavalitsuste tasandil. Arutelu käigus leidis märkimist ka Riigikontrolli sel aastal valminud audit laste hoolekande korraldusest valdades ja linnades, mille kohaselt tehakse lastekaitsetööd vähe, kuna omavalitsustes on vähe sellele tööle spetsialiseerunud inimesi. Samuti puudub omavalitsustes ühtsete metoodiliste alustega süsteemne ennetustöö ning järelevalve sotsiaalteenuste osas on pigem vormiline kui sisuline.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Margus Tsahkna sõnul on komisjon eelnõu osas toetaval seisukohal, märkides, et see on tegelikult vähim, mida teha saab. „Uus lastekaitseseadus on väga vajalik ning selle tulemusel paraneb oluliselt laste õiguste ja huvide kaitse. Samas on eelnõu kava juures tunda, et tegemata haldusreform piirab oluliselt nende meetmete väljatöötamist, mida meie lapsed vajavad,“ ütles Tsahkna.

Uues seaduses rõhutatakse laste ja peredega seotud riskide ennetamise, varase sekkumise ja abivajavate laste võimalikult kiire ning efektiivse abistamise vajadust ning riigipoolse toe suurendamist kohalikule omavalitsusele nende lastekaitse alaste ülesannete täitmiseks. Oluline on ka lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmine.

Nimetatud seaduseelnõu valitsusele esitamise tähtaeg on planeeritud 2013. aasta teise poolde.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside