Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil 27. mail tutvustas doktor Jaak Uibu Riigikantselei tellimusel koostatud aruannet "Avaliku sektori etteanekud ja arvamused Eesti Vabariigi rahvastikupoliitika aluste koostamiseks".

Aruande koostamise käigus vastasid rahvastikupoliitika küsimustiku küsimustele 105 avalikus sektoris töötavat isikut, valdavalt kõrgemad riigiametnikud ja vanemametnikud. Aruandes on märgitud, et teravamalt kui kunagi varem on üles kerkinud vajadus Eesti rahvastikupoliitikat määratleva üldriikliku dokumendi – Eesti rahvastikupoliitika aluste, samuti selle juurde kuuluva tegevuskava järele. Eesti rahvastikupoliitika aluste väljatöötamise koordineerimine on rahvastikuministri ülesanne.

Komisjoni istungil osalenud minister Paul-Erik Rummo andis ülevaate demograafiakomisjoni tööst ja ülesannetest ning koostööst Riigikoguga. Sügisel kavandatakse arutada Riigikogus Eesti rahvastikupoliitikat olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

27. mail kohtus Riigikogu sotsiaalkomisjon ka Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamme ja vanematekogu liikme Ene Tombergiga. Lastekaitse Liidu esindajad andsid ülevaate Lastekaitse Liidu tegevusest ja prioriteetidest ning rääkisid vajadusest muuta noorsootöö seadust ning välja töötada uus lastekaitse seadus. Samuti arutati võimalust arutada Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena laste ja perede olukorda. Sotsiaalkomisjoni liikmed tõdesid, et kohtumine oli väga kasulik ning taolised kohtumised võiksid toimuda regulaarselt kaks korda aastas.

Riigikogu pressitalitus

28. mai 2003

Lisainformatsioon: Aimi Kaldre, sotsiaalkomisjoni nõunik, tel. 631 6495

Tagasiside